Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Liên môn học

Đề thi online Liên môn học

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi minh họa đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM

2.

Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần câu - Đề số 1

3.

Phần Bắt buộc - Đánh giá tư duy Đọc hiểu, Toán học - Đề số 1

4.

Phần Tự chọn - Đánh giá tư duy Tiếng Anh - Đề số 1

5.

Phần Tự chọn - Đánh giá tư duy Khoa học tự nhiên - Đề số 1

6.

Phần Bắt buộc - Đánh giá tư duy Đọc hiểu, Toán học - Đề demo số 1

7.

Phần Bắt buộc - Đánh giá tư duy Đọc hiểu, Toán học - Đề demo số 2

8.

Phần Tự chọn - Đánh giá tư duy Tiếng Anh - Đề demo số 2

9.

Phần Tự chọn - Đánh giá tư duy Khoa học tự nhiên - Đề demo số 2

10.

Phần Bắt buộc - Đánh giá tư duy Đọc hiểu, Toán học - Đề demo số 3

11.

Phần Tự chọn - Đánh giá tư duy Tiếng Anh - Đề demo số 3

12.

Phần Tự chọn - Đánh giá tư duy Khoa học tự nhiên - Đề demo số 3

13.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 1

14.

Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 1

Xem thêm

[S3] - Luyện đề ĐGNL ĐHQG Hà Nội - năm 2023

1.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 1

2.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 2

3.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 3

4.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 4

5.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 5

6.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 6

7.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 7

8.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 8

9.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 9

10.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 10

11.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 11

12.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 12

13.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 13

14.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 14

15.

Đề luyện thi ĐGNL Hà Nội - Đề số 15

[S3] - Khóa Luyện đề ĐGNL ĐHQG TPHCM - năm 2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com