Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn GDCD lớp 12

Đề thi online Môn GDCD lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Pháp luật với đời sống và thực hiện pháp luật (có video chữa)

2.

BTVN - Công dân với sự phát triển kinh tế (có video chữa)

3.

Đề thi Tốt nghiệp môn GDCD - Năm 2020 - Mã 304 (có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 1 (có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 2 (có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 15 (có video chữa)

[S3] - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH GDCD - có video chữa năm 2023 - Cô Đoàn Thị Vành Khuyên

1.

Đề thi Tốt nghiệp môn GDCD - Năm 2020 - Mã 304 (có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 2 (có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 3 (có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 4 (có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 5 (có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 6 (có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 7 (có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 8 (có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 9 (có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 10 (có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 11 (có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 12 (có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 13 (có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 14 (có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 15 (có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 16 (có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 17 (có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 18 (có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 19 (có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn GDCD - Đề số 20 (có video chữa)

[S4] - Sơ đồ hóa kiến thức và xử lý tình huống pháp luật - Năm 2023 - Cô Đoàn Thị Vành Khuyên

1.

Đánh giá kỹ năng gõ phím 10 ngón

[S2] - Luyện thi TN THPT và ĐH GDCD năm 2023 - Cô Đoàn Thị Vành Khuyên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com