Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

2.

Thi online - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

3.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 201 ( có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 202 ( có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 203 ( có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 204 ( có lời giải - video chữa chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 204 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 204 ( có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Các dạng bài tập phần đột biến gen

15.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 2

16.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 4

17.

Thi online - Các dạng bài tập di truyền tương tác gen

18.

113 bài tập chọn lọc theo chuyên đề cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 1 (có lời giải chi tiết)

19.

63 bài tập chọn lọc theo chuyên đề đột biến gen

20.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

21.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

22.

75 bài tập chọn lọc chuyên đề cơ chế di truyền phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

23.

50 bài tập chọn lọc chuyên đề vật chất di truyền cấp độ phân tử của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

24.

80 bài tập chọn lọc chuyên đề ứng dụng di truyền vào chọn giống của các trường THPT nổi tiếng trong cả nước phần 2 - có lời giải chi tiết

25.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

26.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 3: Vận dụng và vận dụng cao

27.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

28.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 221 (Có video chữa)

30.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 222

31.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - năm học 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 224

33.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 223

34.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 1

35.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 2

36.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 3

37.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 4

38.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 5

39.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 221 (Có video chữa)

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com