Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

2.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

3.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

4.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 1

6.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 2

7.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

8.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 3

9.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 4

10.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 5

11.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 1

12.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 2

13.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 3

14.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 4

15.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 5

16.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 1

17.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 2

18.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 3

19.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 4

20.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 5

21.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 5

22.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 4

23.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 3

24.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 2

25.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 1

26.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - năm học 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

28.

BTVN –Ôn tập phần di truyền Menden số 2

29.

BTVN –Ôn tập phần di truyền Menden số 4

30.

BTVN - Các dạng bài tập di truyền tương tác gen

31.

BTVN - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

32.

BTVN - Quy luật Men-đen: Quy luật phân li

33.

BTVN - Cấu trúc di truyền quần thể

34.

BTVN - Di truyền y học

35.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp I

36.

BTVN - Nhiễm sắc thể và chu kì tế bào

37.

BTVN - Quy luật di truyền phân ly và phân ly độc lập

38.

BTVN - Sinh thái học cá thể

39.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

42.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 221 (Có video chữa)

43.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 - Mã đề 206

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com