Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lí thuyết vật chất di truyền cấp độ phân tử 1

2.

BTVN - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

3.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 1

4.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 1

5.

BTVN - Di truyền học quần thể

6.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 1

7.

BTVN - Lí thuyết di truyền phân li

8.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 1

9.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 1

10.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp I

11.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 1

12.

BTVN - Di truyền y học

13.

BTVN - Lí thuyết đột biến gen

14.

BTVN - Cấu trúc di truyền quần thể

15.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 1

16.

BTVN - Sinh thái học phần 1

17.

BTVN - Cơ chế tái bản ADN – phiên mã tổng hợp ARN

18.

BTVN - Bằng chứng tiến hóa

19.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 5

20.

BTVN - Quy luật Men-đen: Quy luật phân li

21.

BTVN - Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

22.

BTVN - Các phương pháp nghiên cứu di truyền người

23.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

24.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

25.

BTVN - Sinh thái học cá thể

26.

BTVN - Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển

27.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - năm học 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

28.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

29.

BTVN - Nhiễm sắc thể và chu kì tế bào

30.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

31.

BTVN - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

32.

BTVN - Quy luật di truyền phân ly và phân ly độc lập

33.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

34.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Trường THPT Lý Tự Trọng - Hà Tĩnh - Năm 2020 - 2021

35.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 1 (có video chữa)

36.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 - Mã đề 206

37.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2019 - Mã đề 201 (có video chữa)

38.

Thi online: Sinh thái học cá thể

39.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2018 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

40.

Thi online: Đột biến cấu trúc NST

41.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2022 - Mã đề 222

42.

Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2020 - Mã đề 221 (Có video chữa)

43.

Thi online: Quy luật Menden: Quy luật phân li và phân li độc lập

44.

Thi online: Vật chất di truyền cấp độ phân tử

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Sinh học năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com