Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Glyxin H2NCH2COOH không tác dung với chất nào sau đây?

Câu hỏi số 12:

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg – Pro – Pro – Gly – Phe – Ser – Pro – Phe – Arg Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được số tripeptit có chứa phenylalanin (Phe) là:

Câu hỏi số 13:

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

Câu hỏi số 14:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 15:

Số amin chứa vòng benzen, bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là

Câu hỏi số 16:

Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 17:

Số amin chứa vòng benzen, bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là

Câu hỏi số 18:

Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

Câu hỏi số 19:

Số đồng phân amino axit của C3H7O2N là

Câu hỏi số 20:

Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin (1), metylamin (2), glyxin (3), axit glutamic (4), axit 2,6-điaminohexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Số dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com