Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α – amino axit) mạch hở là:

Câu hỏi số 42:

Hợp chất hữu cơ Y mạch thẳng có công thức C4H12O2N2 phản ứng hết với dung dịch HCl tạo thành 2 muối hữu cơ trong phân tử đều chứa nhóm –NH3Cl. Chất Y có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thoả mãn điều kiện trên

Câu hỏi số 43:

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có cấu tạo: Arg – Pro – Pro – Gly – Phe – Ser – Pro – Phe – Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được tối đa số tripeptit có chứa phenylalanine (Phe) là

Câu hỏi số 44:

Số đipeptit được tạo nên từ glyxin và axit glutamic (HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH) là:

Câu hỏi số 45:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi số 46:

Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit mạch hở X thu được các đipeptit là Ala-Gly; Glu-Ala; Gly-Ala; Ala-Val. Vậy công thức cấu tạo của X là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com