Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất đẳng thức - Bất phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11: Vận dụng cao

Giải bất phương trình :

-4leq frac{x^{2}-2x-7}{x^{2}+1}leq1   (1)

Câu hỏi: 106485

Câu hỏi số 12: Vận dụng cao

Giải bất phương trình :

x(x+1)<frac{42}{x^{2}+x+1}(1)

Câu hỏi: 106482

Câu hỏi số 13: Vận dụng cao

Giải bất phương trình :

frac{x-2}{1-x}+frac{x-3}{x+1}geq frac{x^{2}+4x+15}{x^{2}-1}(1)

Câu hỏi: 106481

Câu hỏi số 14: Vận dụng cao

Giải bất phương trình :

frac{x^{2}-3x-2}{x^{2}-4x+3}>0

Câu hỏi: 106478

Câu hỏi số 15: Vận dụng cao

Giải bất phương trình :

frac{x^{2}+x+3}{1-2x}<0

Câu hỏi: 106477

Câu hỏi số 16: Vận dụng cao

Giải các bất phương trình :

1) 1-x^{2}leq 0

2) -5x^{2}+19x+4>0

3) 4x^{2}-12x+9>0

2) -frac{1}{5}<x<4

3) x ≠ frac{3}{2}

2) Vô nghiệm

3) x ≠ frac{3}{2}

2) -frac{1}{5}<x<4

3) x ≠ 1

2) -frac{1}{5}<x<4

3) Vô nghiệm

Câu hỏi: 106475

Câu hỏi số 17: Vận dụng cao

Giải các bất phương trình :

egin{matrix} 1)2x^{2}-5x+2<02)2x^{2}+8x+11<0  3)7x^{2}-4x-3geq 0 end{matrix}

2) vô nghiệm

3) (-infty ;-frac{3}{7}]cup [1;+infty )

2) vô nghiệm

3) (-infty ;-frac{3}{7}]cup [1;+infty )

2) vô nghiệm

3) (-infty ;-frac{3}{7}]cup [1;+infty )

2) vô số nghiệm

3) (-infty ;-frac{3}{7}]cup [1;+infty )

Câu hỏi: 106473

Câu hỏi số 18: Vận dụng

Định m sao cho : 

f(x) = 2x2 – (3m – 1)x – 3(m+3) ≤ 0 với  x ε [ -2 ; 1 ]

Câu hỏi: 106346

Câu hỏi số 19: Vận dụng

Định m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt :

(m – 4)x4 – 2(m – 2)x2 + m – 1 = 0 (1)

Câu hỏi: 106345

Câu hỏi số 20: Vận dụng

Cho bất phương trình : x2 + 6x + m + 7 ≤ 0. Định m để :

1) Bất PT vô nghiệm

2) Bất PT có 1 nghiệm

3) Tập hợp nghiệm là 1 đoạn có chiều dài bằng 1.

2) m = -2

3) m = 7/4

2) m = 2

3) m = 7/4

2) m = 2

3) m = 7/4

2) m = 2

3) m = 3/4

Câu hỏi: 106344

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com