Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất đẳng thức - Bất phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21: Vận dụng

Cho f(x) = (m+1)x2 – 2(m – 1)x + 3m – 3  (1)

Định m để  :

1) f(x) < 0 vô nghiệm

2) f(x) ≥ 0 có nghiệm

2)m ≥ -2

2)m ≥ 2

2)m ≥ -1

2)m ≥ -2

Câu hỏi: 106343

Câu hỏi số 22: Vận dụng

Định m để f(x) = mx2 – 2(m+1)x – m + 5 > 0 với x < 1

Câu hỏi: 106342

Câu hỏi số 23: Vận dụng

Cho f(x) = (m – 2)2x2 – 3(m – 6)x – m – 1

Đặt m để f(x) < 0  với x ε (-1 ; 0)

Câu hỏi: 106341

Câu hỏi số 24: Vận dụng

Xác định m để : x2 – 2x + 1 – m2 ≤ 0 thỏa mãn với x ε [1 , 2]

Câu hỏi: 106340

Câu hỏi số 25: Vận dụng

Định m để  f(x) = mx2 – mx – 5 < 0 với x ε R   (1)

Câu hỏi: 106339

Câu hỏi số 26: Vận dụng

Định m để  f(x) = mx2 – mx + m + 3 ≥ 0 với x ε R 

Câu hỏi: 106338

Câu hỏi số 27: Vận dụng

Định m để f(x) = x2 – 2mx – m ≥ 0 với x > 0           

m ≤ 1

Câu hỏi: 106337

Câu hỏi số 28: Vận dụng

Định m để \forall x\in R ta có : \left | \frac{3x^{2}+x+4}{x^{2}-mx+1} \right |\geq 2 (1)

Câu hỏi: 106336

Câu hỏi số 29: Vận dụng

Định m sao cho với \forall x\in R ta có : \left | \frac{x^{2}+mx+1}{x^{2}+1} \right |\leq 2 (1)

Câu hỏi: 106335

Câu hỏi số 30: Vận dụng

Định m để \forall x\in R có :  -9<\frac{3x^{2}+mx-6}{x^{2}-x+1}<6  (1)

Câu hỏi: 106334

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com