Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 11: Một người bị hội chứng Đao nhưng bộ NST 2n = 46. Khi quan sát tiêu bản bộ NST người này thấy NST thứ 21 có 2 chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường. Điều giải thích nào sau đây là hợp lí?

A. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển đoạn không tương hỗ.

B. Hội chứng Đao phát sinh do cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc trong số đó bị tiêu biến.

C. Hội chứng Đao phát sinh do đột biến cấu trúc của NST 14.

D. Dạng đột biến do hiện tượng lặp đoạn.

Câu 12: Tiến hành lai giữa hai tế bào sinh dưỡng của cơ thể có kiểu gen AAbbDd với cơ thể có kiểu gen MMnn thì tế bào lai sẽ có kiểu gen là

A. AbDMN.

B. AAbbDdMN.

C. AAbbDdMMnn.

D. AAbbDd

Câu 13:

Tế bào sinh dưỡng của 1 loài A có bộ NST 2n =20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng:

A. Mất NST

B. Dung hợp 2 NST với nhau

C. Lặp đoạn NST

D. Chuyển đoạn NST

Câu 14:

Một loài có bộ NST 2n = 14, một hợp tử của loài đã nguyên phân ba đợt cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 91 NST đơn. Bộ NST của hợp tử là

A. 2n - 1 = 13

B. 3n = 21

C. 2n=14

D. 2n + 1 =  15

Câu 15: Cà độc dược có 2n = 24. Có một thế đột biến, trong đó có một chiếc của NST số 1 bị mất một đoạn, ở một chiếc NST sổ 5 bị đảo một đoạn, ở NST sổ 3 được lặp một đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì giao tử mang đột biến có tỉ lệ:

A. 75%

B. 87,5%   

C. 25%

D. 12,5%

Câu 16: Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ NST

A. Đơn bội của 2 loài khác nhau

B. Lưỡng bội của 2 loài khác nhau,

C. Thừa hoặc thiếu một số NST.

D. Lưỡng bội của 2 bộ NST giống nhau trong cùng một loài.

Câu 17:

ở một loài thực vật, A- quả chín sớm, a- quả chínmuộn. Đem lai giữa các dạng cây tứ bội với nhau được F1 . Muốn ngay F1 chỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình

thì có bao nhiêu phép lai cho kết quả trên?

A. 10

B. 5

C. 9

D. 4

Câu 18: Xét cặp gen dị hợp Bb nằm trên một cặp NST tương đồng. Mỗi gen đều có 60 vòng xoắn. Gen B chứa 35% Ađênin, gen b có 4 loại đơn phân bằng nhau. Cho hai cây có cùng kiểu gen nói trên giao phấn, trong số các hợp tử F1 xuất hiện loại hợp tử chứa 1080 Guanin. Kiểu gen của loại hợp tử trên là:

A. Bbb

B. BBb

C. Bbbb

D. BBbb

Câu 19: Ở cà độc dược (2n = 14), người ta phát hiện được các dạng thể ba ở cả 12 cặp NST. Các thể ba này

A. Có số lượng NST trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình giống nhau. 

B. Có số lượng NST trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình giống nhau. 

C. Có số lượng NST trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình khác nhau. 

D. Có số lượng NST trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình khác nhau. 

Câu 20: Xét bốn cặp gen nằm trên bốn cặp NST tương đồng. Bố có kiểu gen dị hợp 3 cặp alen, đồng hợp 1 cặp alen, còn mẹ dị hợp một cặp alen, đồng hợp 3 cặp alen. Số kiểu giao phối tối đã là:

A. 32

B. 186

C. 256

D. 128

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com