Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 31:

 Khi cho cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ, tỉ lệ kiểu gen của thế hệ sau là:

A. 1Aaaa : 2 Aaaa : 1aaaa.

B. 1AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa.

C.  1AAaa : 4Aaaa : 1aaaa.

D. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa.

Câu 32: Khi nghiên cứu NST của ruồi giấm, người ta thấy trật tự phân bố gen trên NST số 2 của ba dòng ruồi giấm thu được ở ba nơi khác nhau như sau:

Dòng 1 : A B C G H I K D E F

Dòng 2 : A B C D E F G H I K

Dòng 3 : G C B A H I K D E F

Trật tự phát sinh các dòng sẽ là

A. 1 → 2 → 3.

B. 2 → 3 → 1.

C. 3 → 2 → 1.

D. 2 → 1 → 3.

Câu 33: Tác nhân gây đột biến làm rối loạn sự phân li của 1 cặp NST trong giai đoạn giảm phân I của 1 tế bào sinh giao tử sẽ tạo được những loại giao tử nào sau đây?

A. n và n + 1

B. n và n - 1

C. n - 1 và n + 1

D. n, n - 1 và n + 1

Câu 34: Một cơ thể có tế bào chứa cặp NST giới tính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ở một số tế bào cặp NST này không phân li trong lần phân bào II. Các loại goa tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là:

A. XAXa, XaXa, XA Xa, O.

B. XAXA, XAXa , XA Xa, O.

C. XAXA,  XaXa, XA Xa, O.

D. XAXa , XA, O, XAXA.

Câu 35: Ở ngô, bộ NST 2n = 20. Có thể dự đoán số lượng NST đơn trong một tế bào của thể bốn đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

A. 80

B. 20

C. 22

D. 44

Câu 36: Tác nhân gây đột biến làm rối loạn sự phân li của một cặp NST trong giai đoạn giảm phân II của 1 tế bào sinh giao tử sẽ tạo được những loại giao tử nào sau đây?

A. n và n +1

B. n và n +1

C. n + 1và n -1

D. n, n -1 và n +1

Câu 37: Trong một phép lai giữa hai cây ngô cùng có kiểu hình thân cao, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 11 cao : 1 thấp. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, kiểu gen của P trong phép lai đó có thể là

A. AAaa × Aaaa

B. Aaaa × Aa

C. AAAa × Aa

D. AAaa × AA

Bài 38:

Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần.

Câu 1: Số tế bào con sinh ra sau nguyên phân:

A. 40.

B. 80.

C. 64.

D. 326.

Câu 2: Số NST đơn mới trường cần cung cấp:

A. 35.

B. 280.

C. 56.

D. 320.

Câu 3: Số thoi vô sắc bị huỷ:

A. 35.

B. 56.

C. 140.

D. 64.

Câu 39: Kì giữa của quá trình nguyên phân và kì giữa II của quá trình giảm phân có điểm giống nhau là

A. Đều có 2 NST đơn

B. Đều có 2 NST kép

C. Các NST đều sắp xếp thành một hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo.

D. Các NST đều sắp xếp thành hai hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo.

Câu 40: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

A. Thể tam bội.

B. Thể lưỡng bội.

C. Thể đơn bội.

D. Thể tứ bội.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com