Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Một gen có 3000 nuclêôtit và T chiếm 30%. Đột biến điểm xảy ra làm cho gen sau đột biến dài 5100Ao và có 3599 liên kết hidro. Loại đột biến đã xảy ra là:

Câu hỏi số 32:

Chất 5-BU tác động gây đột biến gen loại:

Câu hỏi số 33:

Đột biến thay cặp NU này bằng cặp NU khác chắc chắn không gây hậu quả cho thể ĐB khi chuỗi pôlipeptit do gen đột biến mã hóa:

Câu hỏi số 34:

Giả sử 1 phân tử 5-brôm uraxin xâm nhập vào một tế bào (A) ờ đỉnh sinh trường của cây lưỡng bội và được sử dụng trong tự sao ADN. Trong số tế bào sinh ra từ tế bào A sau 3 đợt nguyên phân thì số tế bào con mang gen đột biến (cặp A-T thay bằng cặp G-X) là:

Câu hỏi số 35:

Trên một đoạn ADN có 5 rơplicon hoạt động sao chép, trên mỗi rơplicon đều có 10 đoạn okazaki. Số đoạn primer (ARN mồi) đã và đang hình thành là:

Câu hỏi số 36:

Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế:

Câu hỏi số 37:

Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm bắt đôi với nuclêôtit bình thường nào dưới đây dây đột biến gen:

Câu hỏi số 38:

Theo mô hình opêron LAC, nếu có một gen đột biến mất 1 trường hợp nào sau đây sẽ làm cho tất cả các gen cấu trúc mất khả năng phiên mã?

Câu hỏi số 39:

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là

Câu hỏi số 40:

Xét một phần của chuỗi polipeptit có trìrih tự axit amin như sau:

Met - Val - Ala - Asp - Gli - Ser - Arg

Thể đột biển về gen này có dạng:

Met - Val - Ala - Glu - Gli - Ser - Arg,...

Đột biến thuộc dạng:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com