Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Một phân tử ADN chứa toàn N15có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trường chứa N14 . Số phân tử ADN còn chứa  N15 chiếm tỉ lệ:

Câu hỏi số 2:

Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đôi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki và đơn vị tái bản 3 có 20 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi cần cung cấp để thực hiện quá trình tái bản trên là:

Câu hỏi số 3:

Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau

Exon 1   Intron 1   Exon 2  Intron 2  Exon 3   Intron 3   Exon 4

   60          66           60          66          60          66             60

Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là:

Câu hỏi số 4:

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là:

Câu hỏi số 5:

Xét một locut với alen trội B có X = G = 900, T = A = 600. Alen lặn b có G = X = 450 và T = A = 1050, Fcó kiểu gen là Bb được thụ phấn thu được F2 có hợp tử chứa 2250A, nhận xét nào dưới đây là đùng khi nói về quá trình giảm phân ở F1.

Câu hỏi số 6:

Một gen có 4800 liên kết hiđro và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđro và có khối lượng 108.10đvC. Số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến là:

Câu hỏi số 7:

Một gen có 3000 nuclêôtit và T chiếm 30%. Đột biến điểm xảy ra làm cho gen sau đột biến dài 5100Ao và có 3599 liên kết hidro. Loại đột biến đã xảy ra là:

Câu hỏi số 8:

Trên một đoạn ADN có 5 rơplicon hoạt động sao chép, trên mỗi rơplicon đều có 10 đoạn okazaki. Số đoạn primer (ARN mồi) đã và đang hình thành là:

Câu hỏi số 9:

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là

Câu hỏi số 10:

Giả sử trong một gen có một bazơ nitơ Guanin trở thành dạng hiếm (G*) thì sau 5 lần tự sao sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A- T(biết đột biến chỉ xảy ra một lần).

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com