Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Một phân tử ADN chứa toàn N15có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trường chứa N14 . Số phân tử ADN còn chứa  N15 chiếm tỉ lệ:

Câu hỏi số 2:

Các quá trình dưới đây xảy ra trong 1 tế bào nhân chuẩn:

1-phiên mã;

2 - gắn ribôxôm vào mARN;

3- cắt các intron ra khỏi ARN ;

4- gắn ARN pôlymeaza vào ADN;

5- chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại;

6- mêtiônin bị cắt ra khỏi chuỗi pôlypeptit. Trình tự đúng là:

Câu hỏi số 3:

Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đôi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki và đơn vị tái bản 3 có 20 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi cần cung cấp để thực hiện quá trình tái bản trên là:

Câu hỏi số 4:

Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau

Exon 1   Intron 1   Exon 2  Intron 2  Exon 3   Intron 3   Exon 4

   60          66           60          66          60          66             60

Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là:

Câu hỏi số 5:

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là:

Câu hỏi số 6:

Xét một phần của chuỗi polipeptit có trình tự axit amin như sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - ... Thể đột biến về gen này có dạng: Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser - Arg, ... Đột biến thuộc dạng:

Câu hỏi số 7:

ADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào ?

Câu hỏi số 8:

Đột biến thay thế cặp nucleôtit này bằng cặp nuclêôtit khác nhưng trình tự axit amin lại vẫn không bị thay đổi mà chỉ thay đổi số lượng chuỗi polipeptit được tạo ra. Nguyên nhân là do:

Câu hỏi số 9:

Mô tả nào dưới đây về quá trình phiên mã và dịch mã là không đúng?

Câu hỏi số 10:

Ở người, gen tổng hợp 1 loại mARN được lặp lại tới 200 lần, đó là biểu hiện điều hoà hoạt động ở cấp độ:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com