Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Bài 31:

Hỗn hợp A gồm  glucozo và tinh bột. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau:

Câu hỏi số 1:

-Phần 1: Đem khuấy trong nước, lọc lấy dung dịch rồi cho phản ứng với Ag2O dư trong dung dịch ammoniac thu được 2,16 g Ag. Khối lượng C6H12O6 là?

Câu hỏi: 45957

Câu hỏi số 2:

-Phần 2: Đem đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng. Dung dịch sau phản ứng được trung hòa bởi dung dịch NaOH thu được dung dịch B. Cho B tác dụng hoàn toàn với Ag2O dư trong dung dịch ammoniac thu được 6,48 g Ag. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi: 45958

Bài 32:

Poli vinyl clorua (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng cần dùng để điều chế  PVC là?

Câu hỏi: 45893

Câu hỏi số 2:

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ở đktc?

Câu hỏi: 45894

Câu hỏi số 33:

Cho 6,72 lít hỗn hợp khí gồm một ankan và một olefin đi qua dung dịch brom thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam và thoát ra 4,48 lít khí. Đốt cháy khí thoát ra thu được 8,96 lít khí CO2. Xác định công thức phân tử của các hiđrocacbon, biết thể tích các khí đo ở đktc.

Câu hỏi: 45608

Bài 34:

Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hiđro về khối lượng. 

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT của X.

Câu hỏi: 45602

Câu hỏi số 2:

Cho biết trong thực tế X dùng để làm gì?

Câu hỏi: 45603

Câu hỏi số 35:

Chất A là một loại phân đạm chứa 46,67% nito. Để đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam A cần 1,008 lít O2 (ĐKTC). Sản phẩm cháy gồm N2; CO2, hơi nước, trong đó tỷ lệ thể tích V_{CO_{2}}:V_{H_{2}O} = 1:2. Xác định công thức phân tử, viết CTCT của A. Biết rằng công thức đơn giản nhất của A cũng là công thức phân tử.

Câu hỏi: 45330

Bài 36:

Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ C, D mạch hở không tác dụng với dung dịch Br2 và đều tác dụng với dung dịch NaOH. Tỷ khối hơi của X đối với H2 bằng 35,6.

Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thì thấy phải dùng 4 gam NaOH, phản ứng cho ta một rượu đơn chức và hai muối của axit hữu cơ đơn chức. Nếu cho toàn thể lượng rượu thu được tác dụng với Na dư thì có 672 ml khí ở dkdtc thoát ra.

Câu hỏi số 1:

Số phương trình phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45325

Câu hỏi số 2:

Xác định CTPT của C, D?

Câu hỏi: 45326

Câu hỏi số 3:

Tổng số đồng phân hóa học có thể có của C là?

Câu hỏi: 45327

Câu hỏi số 4:

Tổng số đồng phân hóa học có thể có của D là?

Câu hỏi: 45328

Bài 37:

A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là rượu đơn chức bậc 1, có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A thì số mol NaOH cần dùng gấp đôi số mol A.Khi đốt B tạo ra CO2 và nước có tỷ lệ số mol tương ứng là 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với B, hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E.

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT,CTCT của B?

Câu hỏi: 45321

Câu hỏi số 2:

Xác định CTCT của A, E?

Câu hỏi: 45322

Câu hỏi số 38:

Lên men 100kg gạo (có chứa 80% tinh bột) để điều chế rượu etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình bằng 80%. Tính thể tích rượu etylic 450 điều chế được (biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml).

Câu hỏi: 44992

Bài 39:

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và H2O. Tỷ lệ số mol các chất tham gia phản ứng và sản phẩm là:

nA : n_{O_{2}}:n_{CO_{2}}:n_{H_{2}O} = 1:5:4:4

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT của A?

Câu hỏi: 44406

Câu hỏi số 2:

Cho 8,8 gam A tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 12,2 gam chất rắn B. Nung chất rắn B với 3 gam CaO đến khi phản ứng hoàn toàn, sinh ra V lít khí D (đktc) và còn lại x gam chất rắn E. Xác định CTCT đúng của A. Tính V?

Câu hỏi: 44407

Câu hỏi số 3:

Tính x?

Câu hỏi: 44408

Câu hỏi số 4:

Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) điều chế A từ nguồn hidrocacbon là khí D (các chất vô cơ và xúc tác có sẵn). Số phương trình cần để điều chế A là?

Câu hỏi: 44409

Câu hỏi số 40:

Lấy 500 ml rượu điều chế được ở trên lên men giấm ( hiệu suất phản ứng 75%) thu được dung dịch A. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với natri dư thấy giải phóng V lít H2 (đktc). Tính V?

Câu hỏi: 42825

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com