Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số và các bài toán liên quan

Chuyên đề này giúp học sinh giải các bài tập về hàm số và các bài toán liên quan.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Cho hàm số y = x4 + 2m2x2 + 1  ( 1) 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi  m = 1. 2.Chứng minh rằng đường thẳng y = x + 1 luôn cắt đồ thị của hàm số (1) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.

Câu hỏi số 22:

Cho hàm số y=\frac{2x-4}{x+1} 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (học sinh tự giải) 2. Viết phương trình đường thẳng cắt đồ thị (C) tại hai điểm A,B phân biệt sao cho A,B đối xứng nhau qua đường thẳng có phương trình: x+2y+3=0

Câu hỏi số 23:

Cho hàm số y = \frac{2x+1}{x+2} 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 2.Chứng minh rằng với mọi m đường thẳng y = -x + m luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm m để độ dài AB nhỏ nhất. 3.Tìm k để phương trình  \frac{2sinx+1}{sinx+2}= k có đúng hai nghiệm thuộc đoạn [0; π]

Câu hỏi số 24:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số :    y = (3sinx + 4cosx)4(3sinx + 4cosx + 1)5

Câu hỏi số 25:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y = 3\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{2-x}  + \sqrt[4]{3-2x}

Câu hỏi số 26:

Cho hàm số: y = x3 – x2 + 1. 1.Khaỏ sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số. 2.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ), biết tiếp tuyến cắt các trục Ox,Oy lần lượt tại A, B và tam giác AOB cân tại O.

Câu hỏi số 27:

Cho hàm số y = \frac{2x+1}{x-1} 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số 2.Tìm k để trên đồ thị ( C ) có hai điểm phân biệt M( xM; yM) , N(xN; yN) thỏa mãn :\left\{\begin{matrix}x_{M}+y_{M}=k\\x_{N}+y_{N}=k\end{matrix}\right. Chứng minh rằng hai điểm M, N cùng thuộc một nhánh của đồ thị ( C ).

Câu hỏi số 28:

Cho hàm số y = x3 – 3mx2 + ( m – 1)x + 2 1.Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số ứng với giá trị của m tìm được. 2.Biện luận theo k số nghiệm của phương trình x2 – 2x – 2 = \frac{k}{|x-1|}

Câu hỏi số 29:

Cho hàm số: y = \frac{2}{3}x3 + (cos α – 3sin α)x2 – (16cos2 α)x (1). Khảo sát hàm số với α = 900 (2). Chứng minh hàm số có cực trị với mọi α ∈ R và x12 + x22 < 6\pi (trong đó x1 , x2 là điểm cực trị)

Câu hỏi số 30:

Cho hàm số: y=\frac{x+1}{x-1} có đồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 2. Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến tại M lập với hai đường tiệm cận một tam giác có chu vi bé nhất.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com