Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về sự hấp thụ ánh sáng, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Suất điện động của một pin quang điện

Câu hỏi số 2:

Giới hạn quang điện của natri là 0,5μm, công thoát của kẽm lớn hơn công thoát của natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là

Câu hỏi số 3:

Chọn phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng ?

Câu hỏi số 4:

Giới hạn quang điện của bạc là 0,26 μm. Công thoát electron khỏi bạc bằng: 

Câu hỏi số 5:

 Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014Hz, f2 = 5,0.1013Hz, f3 = 6,5.1013Hz, f4 = 6,0.1014Hz. Cho c = 3.108m/s. Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số

 

Câu hỏi số 6:

Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng

Câu hỏi số 7:

Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19J. Biết hằng số P lăng là 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng truyền trong  chân không là 3.108m/s. Giới hạn quang điện của đồng là

 

Câu hỏi số 8:

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện λ0 . Chiếu vào catốt này ánh sáng có bước sóng λ < λ0. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Động năng ban đầu cực đại của các ê lectron quang điện được xác định bởi công thức :

 

Câu hỏi số 9:

Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34J, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Năng lượng của phô tôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,6625 µm là

 

Câu hỏi số 10:

Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 µm. BIết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com