Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài tập luyện

Bài 11:

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Bài 12:

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi câu.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Bài 13:

Choose the word that has main stress placed differently from the others. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Bài 14:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Bài 15:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of th e following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com