Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 1: Cho lần lượt các chất : FeCl2, FeSO4, Na2SO3, MgSO4, FeS, KI  lần lượt vào H2SO4 đặc, đun nóng.  Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 2:  Có các thí nghiệm sau được thực hiện ở điều kiện thường

1; Sục khí O2 vào dung dịch KI.                

2;Cho Fe3O4 vào dung dịch HI

3;Cho Ag và dung dịch FeCl3.                   

4;Để Fe(OH)2 trong không khí ẩm một thời gian.

Trong các thí nghiệm trên,số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Có các chất Cu, dung dịch HCl, dung dịch KI, dung dịch FeSO4,dung dịch Fe2(SO4)3, Cl2. Số phản ứng trực tiếp từ các chất trên với nhau theo từng đôi một  là:

A. 4 phản ứng 

B. 5 phản ứng 

C. 3 phản ứng

D. 6 phản ứng

Câu 4: ó 6 dung dịch không màu, đựng trong các cốc không có nhãn: AlCl3; NH4NO3; KNO3;  (NH4)2SO4; K2SO4. Chỉ cần dùng một chất có thể nhận biết các dung dịch này. Chất đó là:

A. NH3

B. Ba   

C. BaCl2 

D. NaOH

Câu 5: Cho các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: đường mía, đường mạch nha, lòng trắng trứng, giấm ăn, fomalin, ancol etylic. Thuốc thử dùng để nhận biết tất cả các dung dịch trên là

A. dung dịch nước brom.

B. Cu(OH)2/OH-

C. dung dịch AgNO3 trong NH3.

D. xô đa.

Câu 6: Chỉ dùng thêm dung dịch NaHSO4 thì có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong 6 dung dịch riêng biệt sau: BaCl2, NaHCO3, NaOH, Na2S Na2SO4 và AlCl3 ?

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 7: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzene, aniline, phenol ta chỉ cần dùng các hóa chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là?

A. Dung dịch HCl, khí CO2

B. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH, khí CO2

D. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2

Câu 8:  Để tách riêng các chất khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al cần phải dùng các hóa chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lý)

A. Dung dịch HCl và HNO3      

B. NaOH và HCl

C. HCl và CuCl2 

D. H2O và H2SO4

Câu 9: Có 6 dung dịch riêng rẽ sau: BaCl2, MgCl2, FeCl2, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại

A. Al

B. Na

C. Mg

D. Cu

Câu 10: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây

A. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol

B. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol.

C. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ

D. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com