Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho phương trình phản ứng aMg +b HNO3  \rightarrow  cMg(NO3)2 +dN2O + e H2O

Tỉ lệ a : b là

Câu hỏi số 12:

Quá trình nào sau đây được gọi là sự khử:

Câu hỏi số 13:

Muối amoni nào sau đây khi bị nhiệt phân hủy xảy ra phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu hỏi số 14:

Cho từng chất: Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

Câu hỏi số 15:

Anđehit axetic phản ứng được với oxi không khí, xúc tác Mn2+, anđehit axetic là:

Câu hỏi số 16:

Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3

Câu hỏi số 17:

Cho phản ứng: 6FeSO4  +  K2Cr2O7  +  7H2SO4  →  3Fe2(SO4)3  +  Cr2(SO4)3  +  K2SO4  +  7H2O Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

Câu hỏi số 18:

Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

Câu hỏi số 19:

Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số):     aFeSO4 + bCl2  → cFe2(SO4)3 + dFeCl3 Tỉ lệ a : c là

Câu hỏi số 20:

Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com