Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Cho các chất : Fe ; FeCl3 ; HCOOH ; F2 ; H2O ; HCl ; NaClO ; FeSO4 ; KNO3 .Số chất vừa có tính oxi hóa  ,vừa có tính khử là :

Câu hỏi số 2:

Cho các chất sau : axetilen, axit fomic, fructozơ, phenyl fomat, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, sacarozơ, natri fomat, vinylaxetilen lần lượt vào dung dịch AgNO3/NH3. Trong điều kiện thích hợp số chất có thể khử được ion Ag+

Câu hỏi số 3:

A là một kim loại chuyển tiếp, có khả năng nhiễm từ, tham gia đ­ược sơ đồ chuyển hoá sau:

(A)      +         O2                ->      (B)

(B)       +     H2SO4 dung dịch    ->     (C)    +   (D)    +  (E)

(C)      +      NaOH dung dịch    ->     (F)¯    +   (G)

(D)      +      NaOH dung dịch    ->     (H)¯   +   (G)

(F)       +     O2    +    H2O    ->   (H)

Số phản ứng oxi hoá-khử trong sơ đồ trên là:

Câu hỏi số 4:

Trong phương trình phản ứng có sơ đồ: KMnO4  +  HCl  →  MnCl2  +  Cl2  +  KCl  +  H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng n lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của n là

Câu hỏi số 5:

Cho phương trình phản ứng

Fe(NO3)2 + KHSO4 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O

Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là: 

Câu hỏi số 6:

Cho phản ứng sau: FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Hệ số cân bằng của H2SO4

Câu hỏi số 7:

Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 →  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3

Câu hỏi số 8:

Cho phản ứng: Na2SO3   + KMnO4  + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

Câu hỏi số 9:

Trong phản ứng: K2Cr2O7  + HCl → CrCl3  + Cl2  + KCl  +  H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

Câu hỏi số 10:

Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com