Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu hỏi số 32:

Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250oC – 300oC thu được

Câu hỏi số 33:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 34:

Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Câu hỏi số 35:

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

Câu hỏi số 36:

Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là:

Câu hỏi số 37:

Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

Câu hỏi số 38:

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

Câu hỏi số 39:

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

Câu hỏi số 40:

Cho sơ đồ phản ứng:  CH≡CH \xrightarrow[]{+HCN} X; X \xrightarrow[]{trunghop} polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 \xrightarrow[]{dongtrunghop} polime Z.  Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com