Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu 31: Một gen dài 3060 ăngstrong, trên mạch gốc của gen có 100 A và 250 T. Gen đó bị đột biến mất một cặp G - X thì số liên kết hidro của gen đột biến sẽ bằng:

A. 2345.

B. 2346.

C. 2348.

D. 2347.

Câu 32: Đơn vị bị biến đổi trong gen đột biến là:

A. 1 hoặc một số nu.

B. 1 hoặc một số axit amin.

C. Một cặp nuclêôtit.

D. 1 hoặc một số nuclêôxôm.

Câu 33: Theo Jacop và J. Mono, trong mô hình cầu trúc của Operon Lac, vùng vận hành là: 

A. VÙng mang thông tin mã hóa cấu trúc protein ức chế, protein này có khả năng ức chế quá trình phiên mã

B. VÙng khi hoạt động sẽ tổng hợp nên protein, protein này tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào hình thành nên tính trạng

C. Trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã

D. Nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin

Câu 34: Một đoạn phân tử ADN có số lượng nuclêôtit loại A = 20% và có X = 621 nuclêôtit. Đoạn ADN này có chiều dài tính ra đơn vị µm là:

A. 0,0017595

B. 0,3519

C. 3519

D. 0,7038

Câu 35: Trình tự các gen trong 1 opêron Lac như sau:

A. Gen điều hoà (R) \rightarrow vùng vận hành (0) \rightarrow các gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A

B. Vùng khời động (P) \rightarrow vùng vận hành (0) \rightarrow các gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A

C. Vùng vận hành (0) \rightarrow vùng khởi động (P) \rightarrow các gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A

D. Điều hoà (R) \rightarrowvùng khởi động (P) \rightarrow vùng vận hành (0)\rightarrow  các gen cấu trúc.

Câu 36: Chức năng nào dưới đây của ADN là không đúng?

A. Mang thông tin di truyền qui định sự hình thành các tính trạng của cơ thể.

B. Đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa thông qua các đột biến của ADN

C. Trực tiếp tham gia vào quá trình sinh tống hợp prôtêin.

D. Duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào của cơ thể

Câu 37: Chức năng của gen điều hoà là

A. Kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin cùa gen cấu trúc

B. Tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc

C. Kiếm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hoà tạo ra

D. Luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tống hợp prôtêin của các gen cấu trúc

Câu 38: Đặc điểm mà phần lớn gen cấu trúc của sinh vật nhãn chuẩn khác với gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là: 

A. không có vùng mở đầu

B. ở vùng mã hóa, xem kẽ với các đoạn mã hóa axit amin là các đoạn không mã hóa axit amin

C. tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã nằm ở quá trình cuối cùng của gen

D. các đoạn mã hóa axit amin nằm ở phía trước vùng khởi đầu của gen

Câu 39:

Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được:

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép

B. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn

C. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn

D. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép

Câu 40:

Điếm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại Nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chày cao nhất?

A. phân tử ADN có A chiếm 10%

B. phân tử ADN có A chiếm 20%

C. phân tử ADN có A chiếm 40%

D. phân tử ADN có A chiếm 30%

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com