Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2010 mã đề 168

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 47 câu - Số lượt thi : 842

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Câu 2: Chất có tính lưỡng tính là

Câu 3: Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

Câu 4: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

Câu 5: Chất không phải axit béo là

Câu 6: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 7: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

Câu 8: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

Câu 9: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

Câu 10: Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Câu 11: Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

Câu 12: Cho dãy các chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy

phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu 13: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

Câu 14: Vinyl axetat có công thức là

Câu 15: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất

trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Câu 16: Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 17: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Câu 18: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là

Câu 19: Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Câu 20: Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

Câu 21: Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

Câu 22: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 24: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

Câu 25: Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy

Câu 26: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Câu 27: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 28: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Câu 29: Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính? 

Câu 30: Điều chế kim loại K bằng phương pháp

Câu 31: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

Câu 32: Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

Câu 33: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu 34: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt(III)?

Câu 35: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

Câu 36: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3

Câu 37: Tinh bột thuộc loại

Câu 38: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

Câu 39: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Câu 40: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

Câu 41: Dung dịch có pH > 7 là

Câu 42: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?

Câu 43: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

Câu 44: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là

Câu 45: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

Câu 46: Đồng phân của saccarozơ là

Câu 47: Cho Eo (Zn2+/Zn) = -0,76 V; Eo(Sn2+/Sn) = -0,14 V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 40 40 100% 7.42
2 english lee 40 40 100% 2.08
3 Ân Khiết 40 40 100% 7
4 Nguyễn Duy Lộc 40 40 100% 6.13
5 trần văn hoan 40 40 100% 6.85
6 Vu le Van 40 40 100% 5.6
7 QUỐC HUY 40 40 100% 5.35
8 phan nhi 40 40 100% 9.35
9 Tuy Nguyen 40 40 100% 9.7
10 ngo duy cuong 40 40 100% 8.13
11 Meoden Mapmap 40 40 100% 4.37
12 Đào Thị Sim 39 40 98% 7.23
13 mai ba lam nghi 39 40 98% 11.17
14 Vuong Khac Duy 39 40 98% 6.95
15 nguyen van a 39 40 98% 9.77
16 Mai Huy 39 40 98% 16.2
17 chungvau 39 40 98% 6.63
18 Pro Chang Ngoc 39 40 98% 7.87
19 nguyen duy ngoc 39 40 98% 5.9
20 Dang Dinh Quang 38 40 95% 7.85
21 Minh Nhàn 38 40 95% 14.75
22 HOÁ HỌC 38 40 95% 7.03
23 Nguyễn Thành Tâm 38 40 95% 12.28
24 nguyenngocthiet 38 40 95% 8.7
25 khuat hoang chuong 38 40 95% 9.33
26 Rubby Tuyền 38 40 95% 5.82
27 thanhtinh 38 40 95% 17.68
28 Thảo Mon 38 40 95% 8.02
29 phamvanan 37 40 93% 13.43
30 phan quang 37 40 93% 7.02
31 Trái Tim Cô Đơn 37 40 93% 11.65
32 lethuchang 37 40 93% 8.07
33 Nguyễn Văn Tuấn 36 40 90% 12.2
34 ½»£em ♠ £uố©«½ 36 40 90% 8.42
35 Sò Tò Mò 36 40 90% 10.33
36 Dương Như Ý 36 40 90% 6.28
37 nguyenthibich 35 40 88% 6.98
38 Lê thị hồng nhung 35 40 88% 11.43
39 chuotnhat 35 40 88% 14.77
40 Hoài Thanh 35 40 88% 12.05
41 Nguyen Kien 35 40 88% 60.17
42 Ursula Uyên 35 40 88% 22.47
43 TranHoangLong 35 40 88% 11.93
44 phan nhã phương 35 40 88% 4.08
45 nguyenducminh 35 40 88% 9.98
46 Nhật Linh 34 39 87% 11.02
47 vo ngoc phuc 34 40 85% 3.83
48 Song Phan 34 40 85% 4.05
49 lethitho 33 40 83% 14.72
50 Nguyễn Thanh Tâm 33 40 83% 14.02
51 doan thi mai 33 40 83% 20.98
52 Nguyen Van Hai 32 40 80% 6.03
53 Pham Viet 32 40 80% 37.27
54 Vĩnh Trường 30 34 88% 12.68
55 nguyenthihuyen 31 40 78% 19.52
56 Hoang Rapper 31 40 78% 11.58
57 Bunni Nguyen 31 40 78% 22.53
58 nguyen thanh long 28 34 82% 8.23
59 Ừ Tôi Cô Đơn 30 40 75% 5.25
60 Đức Long 29 40 73% 15.18
61 phan hoàng anh song 29 40 73% 15.95
62 tham tu lung danh 42 47 89% 9.9
63 Ly Minhtien 27 40 68% 5
64 do van quyen 27 40 68% 29.6
65 NhÓc Ku Po 26 40 65% 12.85
66 nguyễn 38 47 81% 21.6
67 Bảo Bối Lạc 37 45 82% 6.95
68 Thiet Bat Dac Thien 24 40 60% 16.58
69 Hoang Nam 24 40 60% 9.8
70 Thanh Thảo 21 36 58% 5.23
71 mai trung tin 23 25 92% 4.18
72 Hữu Tiến 19 40 48% 9.6
73 nguyen nhung 19 40 48% 11.72
74 Nhung Nhanh 15 34 44% 21.87
75 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 17 40 43% 50.87
76 Hoa Trương 5 7 71% 4.73
77 Ngắm Gái Ra Tiền 16 40 40% 23.23
78 le danh huynh 39 47 83% 12.22
79 SoChay Sam 43 47 91% 9.93
80 KenLeet 43 47 91% 12.28
81 Trần Thanh Kết 33 46 72% 15.42
82 Vũ Thị Nga 44 47 94% 4.55
83 OO Nhóx'ss OO 4 5 80% 1.22
84 Duy Chien 43 47 91% 28.35
85 Nguyễn Thị Mỹ Linh 31 47 66% 18.3
86 Hân's Hân's 0 0 0% 0.13
87 NGUYỄN QUỐC KHANH 34 47 72% 16.08
88 Nguyễn Văn Tây 46 47 98% 6.23
89 Nguyễn Hữu Tuấn 44 45 98% 6.78
90 Trần Minh NguyễN 19 47 40% 14.55
91 Đạt aids 32 47 68% 14.65
92 Dũng Trọng 27 47 57% 19.55
93 Master Dombledore 20 40 50% 14.32
94 Hi Simon 37 46 80% 10.42
95 Mạnh Linh 34 47 72% 19.5
96 Nguyễn Thanh Tâm 39 47 83% 11.22
97 Ty Sôciuu's 27 29 93% 5.23
98 Dương Thùy Trang 41 47 87% 10.15
99 Thái Dương 32 40 80% 9.77
100 Con Nít Ranh 34 47 72% 28.6
101 Phạm Bá Phú 39 47 83% 17.48
102 Nguyễn Dương Thanh Trí 41 47 87% 20.13
103 Trọng Kt 33 47 70% 15.97
104 Bê EM Ty 30 47 64% 19.88
105 Zero52 33 47 70% 8.93
106 ánhpuko 39 46 85% 15.62
107 hiền Vy 26 47 55% 29.3
108 copengoc 38 45 84% 10.72
109 hẩn vai 27 35 77% 12.28
110 Nguyễn Hải Vân 47 47 100% 3.55
111 Mạnh Mẽ Lên 12 25 48% 33.95
112 dominhhuan 27 33 82% 10.2
113 Khanh Lang 45 47 96% 23.28
114 Khuôn Mặt Đáng Thương 44 47 94% 7.13
115 trikyo 35 47 74% 16.5
116 Boku No Pico 38 47 81% 11.13
117 Duy Chien 45 47 96% 36.88
118 Quang Nguyen 41 47 87% 17.37
119 Nguyen Viet 42 47 89% 34.93
120 Ttcc LOng 37 46 80% 23.82
121 Keep Keep 37 47 79% 17.45
122 mai thị ngọc hà 35 46 76% 8.43
123 Bùi Thu Thảo 34 47 72% 17.07
124 Hà Thị Phượng 39 47 83% 18.13
125 Trần Duy Hiếu 39 46 85% 13.68
126 QuadraKill 43 47 91% 16.85
127 Vô Tâm 31 47 66% 20.95
128 Hhuuyynnhh Llee Hhaaii 41 47 87% 12.52
129 Nguyen Thi Hong 19 46 41% 8.12
130 Như Thảo 36 47 77% 10.33
131 Nguyễn Duy Đạt 8 46 17% 1.28
132 Sửu Nhi 27 41 66% 24
133 Kieu Anh Nguyen 37 47 79% 10
134 Duong Viet Thanh 47 47 100% 5.17
135 Duong Thao 45 47 96% 12.18
136 Lâm Bùi 25 27 93% 60.17
137 Học Sinh Lười Biếng 44 47 94% 7.5
138 Oanh's Sakura 41 47 87% 14.05
139 Lại Tiến Minh 38 47 81% 19.88
140 Trần Thùy An 26 42 62% 5.18
141 tran van cong 42 47 89% 21.72
142 Trần Văn Trọng 45 47 96% 6.25
143 Tran thi thuy duong 30 47 64% 12.73
144 Mĩm Mũm 41 47 87% 17.28
145 nguyễn dương thanh trí 41 47 87% 26.68
146 Trọng Hiếu Nguyễn 0 0 0% 0.23
147 Cố Lên 45 47 96% 4.33
148 Hồng Quắt 26 44 59% 11.55
149 Van vu 43 47 91% 11.9
150 Xuân Bảo 33 46 72% 16.52
151 Chuyền Phươngg 34 47 72% 23.87
152 Thiếu Mỗi Tiền 42 46 91% 10.08
153 Hoang Anh Nguyên 43 47 91% 9.95
154 Trần Minh Hậu 39 47 83% 15.48
155 Làm Lại Từ Đầu 43 47 91% 16.32
156 Lữ Thị Ngọc Trâm 35 47 74% 11.8
157 Huyen Win 32 46 70% 15.07
158 Trần Ngọc Anh 44 47 94% 10.57
159 Nguyễn Vânn 41 47 87% 8.37
160 đồng tuấn anh 26 47 55% 43.52
161 trường liều b12 1 1 100% 2.13
162 Nguyệt Min's 35 47 74% 13.03
163 Tuyết Trắng 29 47 62% 8.72
164 le van 34 41 83% 10.37
165 GIANG THẾ NAM 46 47 98% 7.42
166 thanglq 0 1 0% 1.8
167 Nguyên Linh 0 2 0% 0.9

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12