`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí Trường THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên - lần 1 - năm 2019

1.

Đề thi HK2 môn Địa lí lớp 12 THPT Thanh Miện - Hải Dương - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

2.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

3.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12

2. Ôn tập học kì 1 (Lớp 12)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 02/12/2019

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com