`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

2.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

3.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12

2. Ôn tập học kì 1 (Lớp 12)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 02/12/2019

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com