`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - lần 1 - năm 2019

1.

Đề thi thử THPT QG môn Địa Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2020 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 1 (Có video chữa )

Thầy Nam - Khóa Luyện đề trắc nghiệm THPTQG môn Địa lí năm 2020 - có video chữa

1.

Đề thi tham khảo kì thi THPTQG năm 2020 môn Địa lí - Bộ GD&ĐT (có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 1 (Có video chữa )

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 2 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 3 (Có video chữa )

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 4 (Có video chữa )

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 5 (Có video chữa )

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 6 (Có video chữa )

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 7 (Có video chữa )

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 8 (Có video chữa )

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 9 (Có video chữa )

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 10 (Có video chữa )

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 11 (Có video chữa )

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 13 (Có video chữa )

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 - Đề số 12 (Có video chữa )

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020- Đề số 14 (Có video chữa )

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lí năm 2020 Đề số 15 (Có video chữa )

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com