Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 12 Sở GD và ĐT Lạng Sơn Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online: 30 Bài toán mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 2 (Có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Sơ lược về chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

2.

BTVN – Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online: Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Luyện tập: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

6.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 102 (Có lời giải chi tiết)

9.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

10.

BTVN - Phương trình lượng giác (Tiết 2) - Có lời giải chi tiết

11.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

12.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 103 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 104 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề chính thức thi THPT QG của Bộ GD&ĐT - Môn Toán - năm 2019 - Mã đề 101 (Có video chữa)

15.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online: Chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

18.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

19.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

20.

BTVN - Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

22.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

23.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online: 50 bài toán về đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

26.

BTVN - Nhị thức newton (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi online - Cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

33.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

34.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

35.

Đề thi online - Hai mặt phẳng vuông góc - Có lời giải chi tiết

36.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

38.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (bài toán 2 bước) - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online: 30 bài toán hàm số và đồ thị hàm Lũy thừa, Mũ, Logarit - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

44.

Thi online: Mặt cầu (Dạng 1,2) - Có lời giải chi tiết

45.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm Phương trình, bất phương trình lũy thừa, mũ, logarit - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

46.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

47.

Thi online: Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản - Có lời giải chi tiết

48.

Thi online - Luyện tập: Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải chi tiết

49.

Thi online - Phương trình đường thẳng trong Oxyz - Có lời giải chi tiết

50.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

51.

Thi online: Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

52.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

54.

Thi online: Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2) - Có lời giải chi tiết

55.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

70.

Thi online: Tìm điểm chia trong, chia ngoài - Có lời giải chi tiết

71.

Thi online: 30 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

72.

Thi online - Giải phương trình trên tập số phức - phương trình bậc cao - Có lời giải chi tiết

73.

Đề online: Đề HKI - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

76.

Thi online: Luyện tập Lũy thừa - Có lời giải chi tiết

77.

Thi online: Đề ôn tập - kiểm tra giữa HK1 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

78.

Thi online: Các câu hỏi lý thuyết về khối đa diện - Có lời giải chi tiết

79.

Thi online: 50 bài toán tích phân - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

81.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

82.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

83.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

84.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

85.

Thi online: 30 bài tập trắc nghiệm số phức - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

86.

Thi online: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

87.

Thi online: Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 1 - Có lời giải chi tiết

Xem thêm

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

3. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

Sắp thi 20/10/2020

14. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Tổng ôn trắc nghiệm Dãy số (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. Tổng ôn trắc nghiệm Giới hạn (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

18. Tổng ôn trắc nghiệm Đạo Hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

2. Thể tích khối đa diện

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Các khối tròn xoay

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

5. Lũy thừa, mũ và lôgarit

Số đề thi: 19 Đang phát hành... loading

6. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Số đề thi: 18 Đang phát hành... loading

Sắp thi 22/12/2020

10. Số phức

Số đề thi: 6

Sắp thi 17/01/2021
Sắp thi 20/02/2021

13. Lượng giác (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 11/03/2021
Sắp thi 12/03/2021
Sắp thi 15/03/2021
Sắp thi 24/03/2021
Sắp thi 13/04/2021
Sắp thi 04/05/2021

19. Đạo hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3

Sắp thi 02/06/2021

Xem thêm

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Toán - Năm 2021

Sắp thi 26/02/2021
Sắp thi 11/04/2021
Sắp thi 20/04/2021
Sắp thi 28/04/2021
Sắp thi 13/05/2021

Xem thêm

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

1.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí (Tham Khảo) (Có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 2 (có video chữa) - Đề tặng kèm

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (có video chữa) - Đề tặng kèm

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

28.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

29.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

30.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (có video chữa) - Đề tặng kèm

31.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (có video chữa) - Đề tặng kèm

32.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

S3 - Thầy Chính - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 13 (Có video chữa)

2.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 4 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 14 (Có video chữa)

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán của các trường THPT chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - Tỉnh An Giang - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT Chuyên Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT Chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Lần 2 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

5.

Đề thi đánh giá chất lượng lớp 12 môn Toán - THPT Chuyên KHTN - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Tỉnh Hải Dương - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc - Tỉnh Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - THCS & THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT Chuyên Lào Cai - Tỉnh Lào Cai - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Hải Phòng - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

Thầy Thắng - Khóa ôn tập học kì 1 - Môn Toán lớp 12 - Năm 2021

2. Khối đa diện

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

Sắp thi 29/10/2020

5. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Đề ôn tập HK1

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/11/2020

S3 - 10 000 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

19. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

21. Lượng giác

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 23/01/2021

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2

Sắp thi 29/01/2021

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1

Sắp thi 02/02/2021

29. Các bài toán đếm (CĐ: Tổ hợp, xác suất)

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/02/2021

Xem thêm

Khóa đề thi học kì môn Toán 12 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

S3 - Đề thi chính thức THPTQG môn Toán đến năm 2020 (Có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com