Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi thử TN THPT môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2022

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

2.

BTVN - Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2)

3.

BTVN - Cực trị hàm số (Tiết 1)

4.

BTVN - Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (bài toán 2 bước)

5.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm bậc bốn trùng phương chứa m (Tiết 2)

6.

BTVN - Sơ lược về chứng minh vuông góc

7.

BTVN - Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số

8.

BTVN - Tính thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

9.

BTVN - Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1)

10.

BTVN - 50 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 3

11.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

12.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

13.

BTVN - 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1

14.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

15.

BTVN - Phương trình tổng quát mặt phẳng (P)

16.

BTVN - Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

17.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

18.

BTVN - Phương pháp giải phương trình mũ – Tiết 1

19.

BTVN - Chứng minh vuông góc

20.

BTVN - Luyện tập: Cực trị của hàm số - có lời giải chi tiết

21.

BTVN - Tìm điểm chia trong, chia ngoài

22.

BTVN - Mặt cầu (Dạng 1,2)

23.

BTVN - Đường tiệm cận (Phần 1)

24.

BTVN - 30 bài tập trắc nghiệm số phức - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 2

25.

BTVN - Thể tích chóp có sẵn chiều cao

26.

BTVN - Tìm nguyên hàm – Tích phân bằng phương pháp đổi biến

27.

BTVN - Đề ôn tập - kiểm tra giữa HK1 - Đề số 1

28.

BTVN - 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1

29.

BTVN - Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1)

30.

BTVN - Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

31.

BTVN - 30 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 1

32.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

33.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích

34.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

35.

BTVN - Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản

36.

BTVN - Thể tích chóp có sẵn chiều cao

37.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

38.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

39.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

40.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

41.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

42.

BTVN - Phương trình mũ

43.

BTVN - Luyện tập Lũy thừa

44.

BTVN - Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 1 – Phương pháp đưa về cùng cơ số

45.

BTVN - Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 1

46.

BTVN - Ôn tập về các phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân - Tiết 1: Phương pháp đổi vi phân

47.

BTVN - Đề ôn tập giữa kì 2 - Đề số 1

48.

BTVN - Đề HKI - Đề số 4

49.

BTVN - Đề HKI - Đề số 5

50.

BTVN - Đề HKI - Đề số 1

51.

BTVN - Đề HKI - Đề số 2

52.

BTVN - Đề HKI - Đề số 3

53.

BTVN - Tích phân đổi biến.

54.

BTVN - Luyện tập Lý thuyết nguyên hàm và bảng công thức nguyên hàm

55.

BTVN - Phương trình đường thẳng trong Oxyz

56.

BTVN - Ôn tập bài toán xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

57.

BTVN - Dạng đại số của số phức và các phép toán

58.

BTVN - Lập phương trình đường thẳng (Tiết 1)

59.

BTVN - Ôn tập về bài toán giải phương trình tìm số phức

60.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

61.

BTVN - Tổng hợp các phép toán lũy thừa, mũ và lôgarit

62.

BTVN - Đề ôn tập - kiểm tra cuối HK1 - Đề số 1

63.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

64.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

65.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

66.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

67.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

68.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 12 - Đề số 1

69.

BTVN - Ôn tập về Tọa độ điểm và vectơ

70.

BTVN - Đề ôn tập cuối học kì 2 - Đề số 1

71.

BTVN - Luyện tập Tích phân

72.

BTVN - Luyện tập phương trình mặt phẳng - Tiết 1

73.

BTVN - Cực trị của hàm số (Tiết 1)

74.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy - Hà Nội – Năm 2020 - 2021

75.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

76.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

77.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

78.

BTVN - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

79.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

80.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

81.

BTVN - Các phương pháp tìm nguyên hàm

82.

BTVN - Giải phương trình và bất phương trình mũ (Tiết 2)

83.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

84.

BTVN - Luyện tập Cực trị của hàm số (Tiết 2)

85.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Liên trường THPT Nghệ An - Năm 2022

86.

BTVN - Luyện tập Lũy thừa và hàm số lũy thừa

87.

BTVN - Các phép toán về Tọa độ điểm và vectơ

88.

Đề thi ĐGNL xét tuyển sinh ĐH - Môn Toán - trường ĐHSP Hà Nội - Năm 2022

89.

BTVN - Luyện tập Nguyên hàm - Các phương pháp tính nguyên hàm

90.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Toán bộ GD&ĐT năm 2021 - Thầy Chí (Có video chữa)

91.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 27 - Đề minh họa 2020 Lần 1 (Có video chữa)

92.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

93.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

94.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

95.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

96.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

97.

BTVN - Đơn điệu chứa m

98.

BTVN - Phương trình mặt phẳng và vị trí tương đối hai mặt phẳng

99.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Toán - Bộ GD&ĐT - Năm 2022

100.

Đề thi ĐGNL xét tuyển sinh ĐH - Môn Toán - trường ĐHSP Hà Nội - Lần 2 - Năm 2022

Xem thêm

[S2] - Thầy Chính - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

1.

BTVN - Tìm m để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước (Tiết 1)

2.

BTVN - Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2)

3.

BTVN - Luyện tập Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc ba

4.

BTVN - Luyện tập Tìm m để hàm số đơn điệu trên một đoạn có độ dài L

5.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm đa thức bậc ba chứa m (Tiết 2)

6.

BTVN - Cực trị hàm số (Tiết 1)

7.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm bậc bốn trùng phương chứa m (Tiết 2)

8.

BTVN - Luyện tập Biện luận số đường tiệm cận theo m (Dạng 4)

9.

BTVN - Luyện tập Quan sát cực trị qua bảng biến thiên và đồ thị

10.

BTVN - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (Tiết 1) - Dạng 1+2 (Bảng biến thiên và đồ thị)

11.

BTVN - Luyện tập Nhận dạng đồ thị hàm số

12.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm đa thức bậc ba chứa m (Tiết 1)

13.

BTVN - Luyện tập Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (Dạng 3)

14.

BTVN - Luyện tập Phương trình tiếp tuyến

15.

BTVN - Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số

16.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm bậc bốn trùng phương chứa m (Tiết 1)

17.

BTVN - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (Tiết 2) - Dạng 3+4 (Tìm Min, Max trên đoạn và khoảng)

18.

BTVN - Để kiểm tra 1 tiết chương Hàm số và ứng dụng đạo hàm

19.

BTVN - Luyện tập Đọc khoảng đơn điệu qua bảng biến thiên và đồ thị

20.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm phân thức và một số hàm khác

21.

BTVN - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (Tiết 3) - Dạng 5 (Bài toán chứa tham số)

22.

BTVN - Tìm m để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước (Tiết 2)

23.

BTVN - Luyện tập Tìm m để hàm số đơn điệu trên R hoặc trên từng khoảng xác định

24.

BTVN - Luyện tập Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

25.

BTVN - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (Tiết 4) - Dạng 6+7 (Bài toán chứa ứng dụng thực tế)

26.

BTVN - Cực trị hàm số (Tiết 2)

27.

BTVN - Luyện tập Dạng 8: Tỉ số thể tích

28.

BTVN - Luyện tập Dạng 6: Thể tích khối lăng trụ đứng

29.

BTVN - Luyện tập Dạng 7: Thể tích khối lăng trụ xiên

30.

BTVN - Đề kiểm tra 1 tiết chương Thể tích khối đa diện

31.

BTVN - Dạng 2: Thể tích khối chóp khi biết chân đường cao

32.

BTVN - Luyện tập Lý thuyết về khối đa diện

33.

BTVN - Dạng 4: Thể tích khối chóp có mặt bên tạo với đáy một góc cho trước

34.

BTVN - Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản

35.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

36.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

37.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

38.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

39.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

40.

BTVN - Luyện tập Lũy thừa

41.

BTVN - Luyện tập Hàm số lũy thừa

42.

BTVN - Luyện tập Lôgarit - Tiết 1

43.

BTVN - Luyện tập Lôgarit - Tiết 2

44.

BTVN - Luyện tập hàm số mũ - hàm số lôgarit - Tiết 1

45.

BTVN - Luyện tập hàm số mũ - hàm số lôgarit - Tiết 2

46.

BTVN - Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 1 – Phương pháp đưa về cùng cơ số

47.

BTVN - Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 2 – Phương pháp đặt ẩn phụ

48.

BTVN - Luyện tập bất phương trình mũ

49.

BTVN - Luyện tập bất phương trình logarit

50.

BTVN - Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 1

51.

BTVN - Đề kiểm tra 1 tiết chương Khối tròn xoay

52.

BTVN - Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 2

53.

BTVN - Đề HKI - Đề số 4

54.

BTVN - Đề HKI - Đề số 5

55.

BTVN - Đề HKI - Đề số 1

56.

BTVN - Đề HKI - Đề số 2

57.

BTVN - Đề HKI - Đề số 3

58.

BTVN - Luyện tập Lý thuyết nguyên hàm và bảng công thức nguyên hàm

59.

BTVN - Dạng đại số của số phức và các phép toán

60.

BTVN - Luyện tập giải phương trình trên tập số phức

61.

BTVN - Luyện tập tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức - Tiết 1

62.

BTVN - Luyện tập Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước - Tiết 2

63.

BTVN - Luyện tập tìm cực trị số phức - Tiết 1

64.

BTVN - Luyện tập Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước -Tiết 1

65.

BTVN - Đề kiểm tra 1 tiết chương Số phức

66.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

67.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

68.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

69.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

70.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

71.

BTVN - Luyện tập Nguyên hàm của hàm phân thức hữu tỷ

72.

BTVN - Luyện tập Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể và khối tròn xoay

73.

BTVN - Luyện tập Nguyên hàm của hàm lượng giác

74.

BTVN - Để kiểm tra 1 tiết chương Nguyên hàm, tích phân

75.

BTVN - Luyện tập Tích phân

76.

BTVN - Luyện tập Tích phân đổi biến số loại 1. Đặt t=u(x)

77.

BTVN - Luyện tập Nguyên hàm có điều kiện - Tiết 2

78.

BTVN - Luyện tập Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đưa biến vào vi phân

79.

BTVN - Luyện tập Tích phân từng phần

80.

BTVN - Luyện tập tính tích phân hàm phân thức hữu tỷ

81.

BTVN - Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số loại 1. Đặt t=u(x)

82.

BTVN - Luyện tập tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

83.

BTVN - Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số loại 2. Đặt x=φ(t)

84.

BTVN - Luyện tập Nguyên hàm từng phần

85.

BTVN - Luyện tập Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

86.

BTVN - Luyện tập Nguyên hàm có điều kiện - Tiết 1

87.

BTVN - Luyện tập tìm cực trị số phức - Tiết 2

88.

BTVN - Luyện tập phương trình mặt phẳng - Tiết 1

89.

BTVN - Đề kiểm tra 1 tiết chương Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz

90.

BTVN - Luyện tập phương trình đường thẳng trong không gian - Tiết 2

91.

BTVN - Luyện tập vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

92.

BTVN - Luyện tập phương trình mặt phẳng - Tiết 2

93.

BTVN - Vị trí tương đối của hai đường thẳng

94.

BTVN - Luyện tập phương trình đường thẳng trong không gian - Tiết 1

95.

BTVN - Luyện tập hình chiếu của điểm trên mặt phẳng và đường thẳng

96.

BTVN - Luyện tập tính Góc và khoảng cách trong không gian Oxyz

97.

BTVN - Luyện tập hệ trục tọa độ trong không gian

98.

BTVN - Luyện tập tìm điểm M thỏa mãn điều kiện cho trước

99.

BTVN - Luyện tập phương trình mặt cầu

100.

BTVN - Luyện tập Bài toán cực trị trong không gian Oxyz

101.

BTVN - Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 3 – Phương pháp lôgarit hóa và đánh giá

102.

BTVN - Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 4: Phương pháp đồ thị, hàm đơn điệu và hàm đặc trưng

103.

BTVN - Luyện tập Phương trình logarit – Tiết 1 – Phương pháp đưa về cùng cơ số

104.

BTVN: Luyện tập Phương trình logarit – Tiết 2 – Phương pháp đặt ẩn phụ và mũ hóa

105.

BTVN - Luyện tập giải phương trình, bất phương trình mũ và logarit chứa m

106.

BTVN - Đề kiểm tra 1 tiết chương Lũy thừa, mũ và logarit

107.

BTVN - Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 3

108.

BTVN - Luyện tập Mặt trụ

109.

BTVN - Tính đơn điệu của hàm trị tuyệt đối

110.

BTVN - Luyện tập Phương trình logarit – Tiết 3 – Các phương pháp giải đặc biệt

111.

BTVN - Luyện tập Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện

112.

BTVN - Cực trị của hàm trị tuyệt đối

113.

BTVN - Đề HKII - Đề số 1

114.

BTVN - Đề HKII - Đề số 2

115.

BTVN - Đề HKII - Đề số 3

116.

BTVN - Đề HKII - Đề số 4

117.

BTVN - Đề HKII - Đề số 5

118.

BTVN - Luyện tập Giao tuyến - Giao điểm – Thiết diện

119.

BTVN - Tổng ôn về các phép dời hình: Tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm

120.

BTVN - Tổng ôn phép quay, phép vị tự và đồng dạng

121.

BTVN - Đề kiểm tra Phép biến hình

122.

BTVN - Tổng hợp câu hỏi quan hệ song song

123.

BTVN - Luyện tập Hai đường thẳng vuông góc. Tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau

124.

BTVN - Luyện tập Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

125.

BTVN - Luyện tập tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng

126.

BTVN - Luyện tập tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

127.

BTVN - Kiểm tra 1 tiết chương Quan hệ vuông góc

128.

BTVN - Đề kiểm tra 1 tiết chương Quan hệ song song

129.

BTVN - Luyện tập Tính góc giữa hai véctơ

[S2] - Thầy Chí - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

2. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

10. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

13. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S2+] - Thầy Thắng - Luyện thi TN THPT & ĐH 7-10 điểm môn Toán năm 2022

3. Đề ôn thi giữa HK1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Số phức

Số đề thi: 9 Đã phát hành

9. Bổ trợ ôn tập lớp 11

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

10. Đề ôn tập giữa HK2 - Môn Toán lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Thầy Chính - Khóa luyện đề thi thử TN THPT & Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 1 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 7 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 14 (Có video chữa)

[S3] - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử TN THPT & ĐH môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa)

15.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Toán bộ GD&ĐT năm 2021 - Thầy Chí (Có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 26 - Đề chính thức 2019 (Có video chữa

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 18 (có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 27 - Đề minh họa 2020 Lần 1 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 19 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 20 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 21 - Đề minh họa 2017 Lần 3 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 22 - Đề chính thức 2017 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 23 - Đề minh họa 2018 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 25 - Đề minh họa 2019 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 16 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (Có video chữa)

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 24 - Đề chính thức 2018 (Có video chữa)

28.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 17 (có video chữa)

29.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 28 - Đề minh họa 2020 - Lần 2 (có video chữa)

30.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 29 - Đề chính thức 2020 - Lần 1 (Có video chữa)

31.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 30 - Đề chính thức 2020 - Lần 2 (Có video chữa)

[S3] - Tuyệt phẩm 56+ đề thi thử TN THPT môn Toán của các trường THPT chuyên năm 2022 - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 - Năm 2022

2.

Đề KSCL ôn thi TN THPT Môn Toán - Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Năm 2022

3.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Lần 1 - THPT Chuyên Lào Cai - Năm 2022

4.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Lần 4 - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (Thi trực tuyến) - Năm 2022

5.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Liên trường THPT - Hà Tĩnh - Năm 2022

6.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Lần 1 trường Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Năm 2022

7.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Lần 1 trường Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

8.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Lần 1 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Năm 2022

9.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Lần 1 - Năm 2022

10.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Liên trường THPT Nghệ An - Năm 2022

11.

Đề thi ĐGNL xét tuyển sinh ĐH - Môn Toán - trường ĐHSP Hà Nội - Năm 2022

12.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Năm 2022

13.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 - Năm 2022

14.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - Năm 2022

15.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc - Lần 2 - Năm 2022

16.

Đề thi KSCL học sinh lớp 12 môn Toán - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - Năm 2022

17.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Năm 2022

18.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi - Lần 1 - Năm 2022

19.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Lạng Sơn - Năm 2022

20.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Toán - Bộ GD&ĐT - Năm 2022

21.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 2 - Năm 2022

22.

Đề thi KSKT chuẩn bị cho kì thi TN THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2022

23.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Năm 2022

24.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - cụm 6 trường THPT sở GD&ĐT Hải Dương - Lần 1 - Năm 2022

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình - Năm 2022

26.

Đề thi thử TN THPT môn Toán THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần 1 - Năm 2022

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - cụm trường THPT – Nghệ An - Năm 2022

28.

Đề kiểm tra KSCL HS lớp 12 THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Hà Nội - Năm 2022

29.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần 1 - Năm 2022

30.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - THPT chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 1 - Năm 2022

31.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang - Năm 2022

32.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2022

33.

Đề thi ĐGNL xét tuyển sinh ĐH - Môn Toán - trường ĐHSP Hà Nội - Lần 2 - Năm 2022

34.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - Năm 2022

35.

Đề thi thử TN THPT môn Toán THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An - Lần 1 - Năm 2022

36.

Đề thi thử TN THPT môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2022

37.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi - Lần 1 - Năm 2022

38.

Đề thi thử TN THPT môn Toán THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội - Năm 2022

39.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Sơn La - Năm 2022

40.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - THPT chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 1 - Năm 2022

41.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi - Lần 2 - Năm 2022

42.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam - Lần 1 - Năm 2022

43.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Bình Phước - Lần 1 - Năm 2022

44.

Đề KSCL môn Toán - Sở GD&ĐT Hải Dương - Lần 2 - Năm 2022

45.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Năm 2022

46.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Năm 2022

47.

Đề thi KSKT chuẩn bị cho kì thi TN THPT môn Toán - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Lần 2 - Năm 2022

48.

Đề thi KSKT chuẩn bị cho kì thi TN THPT môn Toán - Cụm trường THPT TP Nam Định - Năm 2022

[S3] - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

[S4] - Thầy Chính - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

1. Hàm số

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

Sắp thi 25/03/2022
Sắp thi 14/04/2022

4. Số phức

Số đề thi: 4

Sắp thi 28/04/2022
Sắp thi 06/05/2022
Sắp thi 24/05/2022

7. Hình tọa độ Oxyz

Số đề thi: 7

Sắp thi 01/06/2022

8. Lượng giác (Lớp 11)

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/06/2022
Sắp thi 19/06/2022
Sắp thi 23/06/2022
Sắp thi 25/06/2022
Sắp thi 27/06/2022

Xem thêm

[S+] - Thầy Hoàn - Kỹ năng casio Fx580VNX diệt nhanh trắc nghiệm thi TN THPT&ĐH Toán năm 2022

2. Lũy thừa - Mũ - Logarit

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Số phức

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

[S+] - Thầy Thắng - Ôn tập HK1 Toán 12

2. Khối đa diện

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Đề ôn tập HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - Thầy Thắng - Ôn tập HK2 Toán 12

2. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Phương pháp tọa độ trong không gian

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

5. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - 10 000 câu hỏi Toán chọn lọc theo dạng và mức độ năm 2022 - Có lời giải chi tiết

19. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

21. Lượng giác

Số đề thi: 3 Đã phát hành

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2 Đã phát hành

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] Đề thi học kì Toán 12 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2022

[S3] - Đề thi TN THPT & ĐH chính thức Toán đến năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com