`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 12 Sở GD và ĐT Đồng Tháp Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Bài toán tiệm cận - có lời giải chi tiết

3.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

4.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

5.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

6.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

7.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

8.

Thi online - Phương trình đường thẳng trong Oxyz - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Giải phương trình trên tập số phức - phương trình bậc cao - Có lời giải chi tiết

11.

BTVN – Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

12.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

13.

Thi online – Góc giữa đường và mặt, góc giữa 2 mặt phẳng – Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Các bài toán thực tế: Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - có lời giải chi tiết

16.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 102 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 103 (Có lời giải chi tiết)

20.

Thi online: 50 bài toán về đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 104 (Có lời giải chi tiết)

23.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

24.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

25.

Đề thi online - Cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

26.

Đề thi online - Hai mặt phẳng vuông góc - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

31.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

32.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

33.

Thi online – Mặt trụ - hình trụ - khối trụ – Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

37.

Thi online: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

38.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

39.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi thử THPTQG môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

43.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

44.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

46.

Thi online – Phương trình mặt phẳng và vị trí tương đối hai mặt phẳng – Có lời giải chi tiết

47.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm Phương trình, bất phương trình lũy thừa, mũ, logarit - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

48.

Thi online: 50 bài toán tích phân - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

49.

Thi online: Phương trình và bất phương trình mũ – Có lời giải chi tiết

50.

Thi online: Ứng dụng tích phân trong hình học– Có lời giải chi tiết

51.

Thi online: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước – Có lời giải chi tiết

52.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

53.

Đề chính thức thi THPT QG của Bộ GD&ĐT - Môn Toán - Mã đề 101 - năm 2019 (Có video chữa)

54.

Thi online – Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp – Có lời giải chi tiết

55.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa luyện thi THPTQG môn Toán năm 2020

2. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

4. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

11. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử THPT QG môn Toán - Có video chữa - Năm 2020

1.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí (Tham Khảo) (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 13 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 14 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

19.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 2 (có video chữa) - Đề tặng kèm

20.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (có video chữa) - Đề tặng kèm

21.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

22.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

23.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

24.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

25.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

26.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

27.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

28.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

29.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

30.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (có video chữa) - Đề tặng kèm

31.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (có video chữa) - Đề tặng kèm

32.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2020

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

Thầy Chính - Khóa tổng ôn cấp tốc luyện thi THPTQG môn Toán (Đạt 5 - 8 điểm) - Năm 2020

Sắp thi 24/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

60 đề thi thử THPT QG môn Toán của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

7900 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

19. Số phức

Số đề thi: 7 Đã phát hành

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

21. Lượng giác

Số đề thi: 3 Đã phát hành

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2 Đã phát hành

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Khóa đề thi học kì môn Toán 12 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán đến năm 2019 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com