Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Lập phương trình mặt phẳng (phương pháp tổng quát) - Có lời giải chi tiết

1.

Thi online: Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 3) - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi online - Nguyên hàm cơ bản - có lời giải chi tiết

1.

Đề thi online – Tính nguyên hàm của hàm hữu tỷ (Tiết 1) – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Tính nguyên hàm của hàm hữu tỷ (Tiết 2) – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến cơ bản – tiết 1 – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến cơ bản – tiết 2 – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến cơ bản – tiết 3 – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Nguyên hàm lượng giác – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Nguyên hàm từng phần – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Tích phân từng phần – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Tích phân dạng đặc biệt. Tích phân dạng lý thuyết – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online – Cách tính tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online - Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online - Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay – Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi online - Ứng dụng tích phân vào bài toán ứng dụng – Có lời giải chi tiết.

1.

Thi online - Kiểm tra 1 tiết chương nguyên hàm, Tích phân - Có lời giải chi tiết

Xem thêm

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 27 - Đề minh họa 2020 Lần 1 (Có video chữa)

3.

Thi online: Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2) - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (bài toán 2 bước) - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online: Cực trị hàm số (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online: Luyện tập Cực trị hàm bậc bốn trùng phương chứa m (Tiết 2) - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online: Sơ lược về chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

8.

Thi online: Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online: 30 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

10.

Thi online: 30 bài tập trắc nghiệm số phức - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

11.

Thi online: Phương trình tổng quát mặt phẳng (P) - Có lời giải chi tiết

12.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online: Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

14.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Phương pháp giải phương trình mũ – Tiết 1 – Có lời giải chi tiết

17.

Thi online: Tìm điểm chia trong, chia ngoài - Có lời giải chi tiết

18.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

19.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

21.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online: Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

24.

Thi online - Luyện tập: Cực trị của hàm số - có lời giải chi tiết

25.

Thi online: Chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

26.

Thi online: Mặt cầu (Dạng 1,2) - Có lời giải chi tiết

27.

BTVN – Đường tiệm cận (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

28.

Thi online: Đề ôn tập - kiểm tra giữa HK1 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

29.

Thi online - Tìm nguyên hàm – Tích phân bằng phương pháp đổi biến - Có lời giải chi tiết

30.

Thi online: Thể tích chóp có sẵn chiều cao - Có lời giải chi tiết

31.

Thi online - Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước - Có lời giải chi tiết

32.

Thi online - Tính thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy - Có lời giải chi tiết

33.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

34.

Thi online: Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản - Có lời giải chi tiết

35.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

36.

Thi online: Thể tích chóp có sẵn chiều cao - Có lời giải chi tiết

37.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

42.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online: Luyện tập Lũy thừa - Có lời giải chi tiết

44.

Thi online: Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 1 – Phương pháp đưa về cùng cơ số - Có lời giải chi tiết

45.

Thi online: Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 1 - Có lời giải chi tiết

46.

Thi online: Ôn tập về các phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân - Tiết 1: Phương pháp đổi vi phân

47.

Đề online: Đề HKI - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

Xem thêm

[S1] - Thầy Cường - Nền Tảng môn Toán lớp 12 - năm 2022

7. Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng

Số đề thi: 18 Đã phát hành

8. Phương pháp tọa độ trong không gian

Số đề thi: 14 Đã phát hành

9. Đề ôn tập giữa HK2 - Môn Toán lớp 12

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

10. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Chính - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

2. Thể tích khối đa diện

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Đề ôn tập giữa HK1 - Môn Toán lớp 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Lũy thừa, mũ và lôgarit

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

5. Các khối tròn xoay

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

6. Đề thi HK1 lớp 12 (có lời giải chi tiết)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 20/10/2021
Sắp thi 21/10/2021
Sắp thi 11/12/2021

10. Số phức

Số đề thi: 8

Sắp thi 21/12/2021
Sắp thi 06/01/2022

12. Lượng giác (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 16/01/2022
Sắp thi 17/01/2022
Sắp thi 03/02/2022
Sắp thi 04/02/2022
Sắp thi 17/02/2022
Sắp thi 01/03/2022
Sắp thi 02/03/2022

19. Đạo hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3

Sắp thi 13/03/2022

Xem thêm

[S2] - Thầy Chí - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

2. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Nguyên hàm - tích phân (Lớp 12).

Số đề thi: 16 Đã phát hành

Sắp thi 20/10/2021
Sắp thi 10/12/2021

10. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8

Sắp thi 20/12/2021
Sắp thi 17/01/2022
Sắp thi 18/01/2022

16. Tổng ôn trắc nghiệm Dãy số (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 16/03/2022
Sắp thi 26/03/2022

Xem thêm

[S2+] - Thầy Thắng - Luyện thi TN THPT & ĐH 7-10 điểm môn Toán năm 2022

Sắp thi 20/05/2021

3. Đề ôn thi giữa HK1

Số đề thi: 3

Sắp thi 04/08/2021
Sắp thi 13/08/2021
Sắp thi 15/08/2021

6. Đề ôn tập HK1

Số đề thi: 3

Sắp thi 19/09/2021
Sắp thi 28/09/2021
Sắp thi 01/10/2021

9. Đề ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 13/11/2021

10. Số phức

Số đề thi: 10

Sắp thi 22/11/2021

11. Đề ôn tập HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 10/12/2021
Sắp thi 20/12/2021

Xem thêm

[S2+] - Thầy Nguyên - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH 9+ Toán hình - Năm 2022

Sắp thi 05/07/2021

[S3] - Thầy Chính - Khóa luyện đề thi thử TN THPT & Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 13 (Có video chữa)

2.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 14 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 1 (Có video chữa)

[S3] - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử TN THPT & ĐH môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 27 - Đề minh họa 2020 Lần 1 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 30 - Đề chính thức 2020 - Lần 2 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 16 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 17 (có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 18 (có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 19 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 20 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 21 - Đề minh họa 2017 Lần 3 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 22 - Đề chính thức 2017 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 23 - Đề minh họa 2018 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 24 - Đề chính thức 2018 (Có video chữa)

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 25 - Đề minh họa 2019 (Có video chữa)

28.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 26 - Đề chính thức 2019 (Có video chữa

29.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 28 - Đề minh họa 2020 - Lần 2 (có video chữa)

30.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 29 - Đề chính thức 2020 - Lần 1 (Có video chữa)

31.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Toán bộ GD&ĐT năm 2021 - Thầy Chí (Có video chữa)

[S3] - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

[S+] - Thầy Thắng - Ôn tập HK1 Toán 12

2. Khối đa diện

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

3. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 03/09/2021

6. Đề ôn tập HK1

Số đề thi: 5

Sắp thi 18/09/2021

[S+] - Thầy Thắng - Ôn tập HK2 Toán 12

1. Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

2. Số phức

Số đề thi: 6

Sắp thi 31/03/2022

3. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 14/06/2022

5. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/07/2022

[S+] - 10 000 câu hỏi Toán chọn lọc theo dạng và mức độ năm 2022 - Có lời giải chi tiết

8. Tìm tập xác định của hàm số

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Khối tròn xoay (CĐ: Hình học không gian)

Số đề thi: 17 Đã phát hành

15. Nguyên hàm (CĐ: Nguyên hàm, tích phân)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

16. Tích phân (CĐ: Nguyên hàm, tích phân)

Số đề thi: 12 Đã phát hành

18. Phương pháp tọa độ trong không gian

Số đề thi: 17 Đã phát hành

19. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

21. Lượng giác

Số đề thi: 3 Đã phát hành

23. Xác suất (CĐ: Tổ hợp - Xác suất)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

25. Giới hạn và tính liên tục của hàm số

Số đề thi: 3 Đã phát hành

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2 Đã phát hành

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] Đề thi học kì Toán 12 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2022

[S3] - Đề thi TN THPT & ĐH chính thức Toán đến năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Sắp thi 01/12/2021
Sắp thi 21/12/2021
Sắp thi 10/01/2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com