Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 41:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently fromthe rest. Circle A , B , C or D.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 28956

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 28957

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 28958

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 28959

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 28960

Bài 42:

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 28719

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 28720

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 28721

Bài 43:

Chọn từ có phần trọng âm khác vị trí với những từ còn lại

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Bài 44:

Identify the word whose stress pattern is different from that of the other words.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 28569

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 28570

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 28571

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 28572

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 28573

Bài 45:

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 28543

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 28544

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 28545

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 28546

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 28547

Bài 46:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 20404

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 20405

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 20406

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 20407

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 20408

Câu hỏi số 47:

Câu hỏi: 22274

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com