Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Trong sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, ngành năng lượng là một ngành quan trọng, được Nhà nước quan tâm. Anh (chị) hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố của công nghiệp điện lực.

Câu hỏi: 59063

Câu hỏi số 12:

Cho bảng số liệu về Tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm đổi mới

1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm đổi mới?

2. Qua biểu đồ, em có nhận xét và giải thích gì về tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm đổi mới?

Câu hỏi: 58886

Câu hỏi số 13:

1. Chứng minh rằng trong những năm gần đây hoạt động xuất nhập khẩu nước ta có những chuyển biến tích cực?

2. Sự khác nhau về đặc điểm nổi bật giữa 2 vùng nông nghiệp đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long? 

Câu hỏi: 58885

Câu hỏi số 14:

1. Thế nào là tài nguyên du lịch?

2. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng?

Câu hỏi: 58768

Câu hỏi số 15:

Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta? Giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước.

Câu hỏi: 58767

Câu hỏi số 16:

Có sự khác nhau nào trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Câu hỏi: 58766

Câu hỏi số 17:

Cho bảng số liệu dưới đây:

KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI NƯỚC TA THỜI KỲ 2000 - 2009 (đơn vị : triệu người )

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hành khách vận chuyển theo ngành vận tải của nước ta, thời kì 2000 - 2009?

2. Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét.

Câu hỏi: 58765

Câu hỏi số 18:

1. Nguyên nhân của sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam ở nước ta ? Trình bày đặc điểm nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta? 

2. Qua bảng số liệu sau, em hãy tính mật độ dân số và cho nhận xét. Giải thích vì sao dân cư phân bố không đồng đều?

DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH NĂM 2009 PHÂN THEO VÙNG

 

Câu hỏi: 58761

Câu hỏi số 19:

Hãy nêu các vùng chuyên canh cây công nghiệp quan trọng ở nước ta. Trình bày sự phân hóa lãnh thổ sản xuất cây công nghiệp ở các nước?

Câu hỏi: 58193

Câu hỏi số 20:

Cho bảng số liệu :

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1995 - 2006?

2. Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa nước ta?

Câu hỏi: 58192

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com