Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31:

Tại sao nói việc hình thành cơ cấu nông –lâm-ngư nghiệp lại đóng góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi: 56831

Câu hỏi số 32:

Cho bảng số liệu sau đây:

Số thuê bao điện thoại của nước ta giai đoạn 1991 - 2005 

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển mạng điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1991-2005

2. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển mạng điện thoại.

Câu hỏi: 56828

Câu hỏi số 33:

Nước ta ngày càng khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. Anh (chị) hãy:

1. Phân tích những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta.

2. Chứng minh rằng nước ta đang khai thác có hiệu quả  nền nông nghiệp nhiệt đới.

Câu hỏi: 56827

Câu hỏi số 34:

Công nghiệp có vai trò to lớn đối với việc phát triển kinh tế của đất nước. Anh (chị)hãy: 

1. Giải thích vì sao công nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của nước ta.

2. Trình bày những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển ngành công nghiệp.

Câu hỏi: 56217

Câu hỏi số 35:

1. Chứng minh rằng sự phân bố của công nghiệp điện nước ta có tính quy luật?

2. Các nhà máy thủy điện sau thuộc tỉnh nào: Thác Bà, Thác Mơ, Sông Hinh, Yaly.

Câu hỏi: 56212

Câu hỏi số 36:

Bảng: Sản lượng thủy sản nước ta (1000 tấn)

 1.Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo đánh bắt và nuôi trồng của nước ta năm 1990,2005

2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.

Câu hỏi: 56211

Câu hỏi số 37:

Cho bảng số liệu :

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO GIÁ THỰC TẾ                        PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA

                                                                     Đơn vị : tỉ đồng

Anh (chị) hãy :

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2006.

2. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ.

Câu hỏi: 49621

Câu hỏi số 38:

1. Phân tích những thuận lợi đối với hoạt động đánh bắt thuỷ sản ở nước ta. Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản.

2. Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào ? Hãy phân tích thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển thuỷ điện của vùng này.

Câu hỏi: 49589

Câu hỏi số 39:

Cho bảng số liệu:                 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA                 CÁC CẢNG BIỂN CỦA NƯỚC TA DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÍ                                                                                 Đơn vị: nghìn tấn

Anh (chị) hãy:

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 - 2007.

2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 

Câu hỏi: 49515

Câu hỏi số 40:

1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ?

2. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng này, vấn đề quan trọng hàng đầu cần phải quan tâm là gì ? Tại sao ?

Câu hỏi: 49445

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com