Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây ?

Câu hỏi số 12:

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là ? 

Câu hỏi số 13:

Có các nhận định sau:

(1) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

(3) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là các chất rắn ở nhiệt độ thường.

(4) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(5) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.

(6) Khi đun chất béo lỏng với hiđro (trong điều kiện thích hợp) thì chúng chuyển thành chất béo rắn.

Các nhận định đúng là:

Câu hỏi số 14:

Cho sơ đồ sau:  C4H8O\overset{+NaOH}{\rightarrow} Y \overset{+O_{2},xt}{\rightarrow}  Z   \overset{+NaOH}{\rightarrow} T \overset{NaOH,CaO,t^{0}}{\rightarrow} C2H6.

 X có CTCT:

Câu hỏi số 15:

Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có CTPT C4H8O2 tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng với Na?

Câu hỏi số 16:

Cho glixerol tác dụng với axit axetic thì số chất chứa este tối đa có thể tạo ra là?

Câu hỏi số 17:

Cho các cặp chất:

(1) CH3COOH và C2H5CHO;

(2) C6H5OH và CH3COOH;

(3) C6H5OH và (CH3CO)2O;

(4) CH3COOH và C2H5OH; 

(5) CH3COOH và CH≡CH; 

(6) C6H5COOH và C2H5OH. 

Những cặp chất tham gia phản ứng este hóa là:

Câu hỏi số 18:

Dầu mỡ để lâu bị ôi, thiu là do:

Câu hỏi số 19:

 

E là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C7H12O4. E tác dụng với dung dịch  NaOH đun nóng tạo ra một muối hữu cơ và 2 ancol là etanol và propan -2-ol. Tên gọi E?

Câu hỏi số 20:

Hợp chất hữu cơ X có CTPT C4H7O2Cl. Khi thủy phân X trong môi trường kiềm thu được các sản phẩm, trong đó có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT đúng của X là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com