Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Chuyên đề này gồm các bài về cấu tạo, tính chất của este và lipit, phản ứng xà phòng hóa, xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho dãy các chất: Phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomiat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Câu hỏi số 32:

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. (d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. Số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 33:

Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

Câu hỏi số 34:

Cho các chất có công thức phân tử: C3H4O2; C4H6O2, C3H6O2, C4H8O2. Công thức phân tử của  este khi bị thủy phân cho ra hai chất hữu cơ đều có tính anđehit là:  

Câu hỏi số 35:

Đun este E (C6H12O2) với dung dịch NaOH ta được một ancol X không bị oxi hóa bởi CuO. E có tên là

Câu hỏi số 36:

Este X có công thức C9H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH dư được 2 muối và nước. Nung nóng một trong 2 muối đó với vôi tôi sút được khí etylen. Công thức của X là

Câu hỏi số 37:

Hai este X, Y là dẫn xuất của benzene có công thức phân tử là C9H8O2. X và Y đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. X tác dụng với NaOH dư cho một muối và một anđehit. Y tác dụng với xút dư cho hai muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của natri axetat. Công thức cấu tạo của X  và Y có thể là:

Câu hỏi số 38:

Những hợp chất hữu cơ nào trong dãy sau thuộc loại este?

Câu hỏi số 39:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 40:

Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 5 axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH, C17H30COOH, C17H29COOH. Số loại trieste tối đa có thể được tạo thành là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com