Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a. y=frac{sqrt{x}-1}{left | x 
ight |-4}

b. y= sqrt{x+3+2sqrt{x+2}} + sqrt{2-x^{2}+2sqrt{1-x^{2}}}

Câu hỏi: 106355

Câu hỏi số 2: Vận dụng

Xác định tính chẵn lẻ và vẽ đồ thị hàm số:

1) y = |x-1|+|x+1|

2) y = |x-1|-|x+1|

3) y=x^{2}-2|x|+1

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

2) Hàm lẻ

3) Hàm chẵn

2) Hàm chẵn

3) Hàm lẻ

Câu hỏi: 106084

Câu hỏi số 3: Vận dụng

Vẽ đồ thị các hàm số:

1) y = |x-1|

2) y = - |x+2|

3) y = x + |x|

2)

 

3)

2)

1)

2)

 

 

3)

2)

 

3)

Câu hỏi: 106081

Câu hỏi số 4: Vận dụng

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ:

1)left{egin{matrix} y=x+2 y=frac{x^{2}}{2}-x-4 end{matrix}
ight.

2)left{egin{matrix} y=x^{2}+2xy=-frac{x^{2}}{2}+frac{5}{2}x +2 end{matrix}
ight.

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106079

Câu hỏi số 5: Vận dụng

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : 

1)y = 2|x|

2) y = 3√x

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106078

Câu hỏi số 6: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=frac{x^{2}}{2}+x-4

2)y=frac{x^{2}}{2}+x+6

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106076

Câu hỏi số 7: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 1)y=x^{2}-6x

2) y = -x2 + 4x

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106074

Câu hỏi số 8: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=2x^{2}-2

2)  y = -3x2 + 9

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106073

Câu hỏi số 9: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị đồ thị của hàm số :

1)y=x^{2}-5

2) y = -x2 + 4

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106071

Câu hỏi số 10: Vận dụng

Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c  biết rằng

1)(P) đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1)

2) (P) đi qua D( 0 ;3) và có đỉnh S(1 ; 4)

2)y = -x2 + 2x + 3

2)y = x+ 2x + 3

2)y = -x+ 2x + 3

2)y = -x+ 2x + 3

Câu hỏi: 106069

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com