Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 21: Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ:

1)left{egin{matrix} y=x+2 y=frac{x^{2}}{2}-x-4 end{matrix}
ight.

2)left{egin{matrix} y=x^{2}+2xy=-frac{x^{2}}{2}+frac{5}{2}x +2 end{matrix}
ight.

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106079

Câu 22: Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : 

1)y = 2|x|

2) y = 3√x

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106078

Câu 23: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=frac{x^{2}}{2}+x-4

2)y=frac{x^{2}}{2}+x+6

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106076

Câu 24: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 1)y=x^{2}-6x

2) y = -x2 + 4x

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106074

Câu 25: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=2x^{2}-2

2)  y = -3x2 + 9

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106073

Câu 26: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị đồ thị của hàm số :

1)y=x^{2}-5

2) y = -x2 + 4

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106071

Câu 27: Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c  biết rằng

1)(P) đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1)

2) (P) đi qua D( 0 ;3) và có đỉnh S(1 ; 4)

A. 1)y=x^{2}+x-1

2)y = -x2 + 2x + 3

B. 1)y=x^{2}-x+1

2)y = x+ 2x + 3

C. 1)y=-x^{2}-x-1

2)y = -x+ 2x + 3

D. 1)y=x^{2}-x-1

2)y = -x+ 2x + 3

Câu hỏi : 106069

Câu 28: Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c biết rằng parabol đó

1)đi qua điểm A(8;0) và S(6;-12)

2) Có cực tiểu  bằng 4 tại x = -2 và đồ thị đi qua A( 0 ; 6)

A. 1)y = 3x^{2} -36x - 96

2) y = x2 – 2x + 6

B. 1)y = 3x^{2} -36x + 96

2)y=frac{1}{2}x^{2}+2x+6

C. 1)y = 3x^{2} +36x + 96

2)y = x2 – 2x + 1

D. 1)y = 3x^{2} + 36x - 96

2)y=frac{1}{2}x^{2}+2x+6

Câu hỏi : 106068

Câu 29: Tìm parabol y=ax^{2}+bx+2 biết rằng parabol đó

1)đi qua điểm M(1;5) và N(-2;8).

2) Đi qua điểm A(3 ; -4) và có  trục đối xứng là  x = -frac{3}{2}

3) Có đỉnh S(2; -2)

A. 1)y=2x^{2}+x+1

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x 

B. 1)y=2x^{2}+2x+3

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – x + 2

C. 1)y=2x^{2}+x+2

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x + 2

D. 1)y=x^{2}+2x+2

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x + 1

Câu hỏi : 106067

Câu 30: Vẽ đồ thị hàm số :

1) y=f(x)=left{egin{matrix} 2x;xgeq 0\ -x;x<0 end{matrix}
ight.     (H1)

2) y=f(x)=left{egin{matrix} x+1;xgeq 0\ -2x;x<0 end{matrix}
ight. (H2)

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 106066

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com