Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21: Vận dụng

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ:

1)left{egin{matrix} y=x+2 y=frac{x^{2}}{2}-x-4 end{matrix}
ight.

2)left{egin{matrix} y=x^{2}+2xy=-frac{x^{2}}{2}+frac{5}{2}x +2 end{matrix}
ight.

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106079

Câu hỏi số 22: Vận dụng

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : 

1)y = 2|x|

2) y = 3√x

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106078

Câu hỏi số 23: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=frac{x^{2}}{2}+x-4

2)y=frac{x^{2}}{2}+x+6

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106076

Câu hỏi số 24: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 1)y=x^{2}-6x

2) y = -x2 + 4x

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106074

Câu hỏi số 25: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=2x^{2}-2

2)  y = -3x2 + 9

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106073

Câu hỏi số 26: Vận dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị đồ thị của hàm số :

1)y=x^{2}-5

2) y = -x2 + 4

2)

2)

2)

2)

Câu hỏi: 106071

Câu hỏi số 27: Vận dụng

Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c  biết rằng

1)(P) đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1)

2) (P) đi qua D( 0 ;3) và có đỉnh S(1 ; 4)

2)y = -x2 + 2x + 3

2)y = x+ 2x + 3

2)y = -x+ 2x + 3

2)y = -x+ 2x + 3

Câu hỏi: 106069

Câu hỏi số 28: Vận dụng

Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c biết rằng parabol đó

1)đi qua điểm A(8;0) và S(6;-12)

2) Có cực tiểu  bằng 4 tại x = -2 và đồ thị đi qua A( 0 ; 6)

2) y = x2 – 2x + 6

2)y=frac{1}{2}x^{2}+2x+6

2)y = x2 – 2x + 1

2)y=frac{1}{2}x^{2}+2x+6

Câu hỏi: 106068

Câu hỏi số 29: Vận dụng

Tìm parabol y=ax^{2}+bx+2 biết rằng parabol đó

1)đi qua điểm M(1;5) và N(-2;8).

2) Đi qua điểm A(3 ; -4) và có  trục đối xứng là  x = -frac{3}{2}

3) Có đỉnh S(2; -2)

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x 

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – x + 2

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x + 2

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x + 1

Câu hỏi: 106067

Câu hỏi số 30: Vận dụng

Vẽ đồ thị hàm số :

1) y=f(x)=left{egin{matrix} 2x;xgeq 0\ -x;x<0 end{matrix}
ight.     (H1)

2) y=f(x)=left{egin{matrix} x+1;xgeq 0\ -2x;x<0 end{matrix}
ight. (H2)

Câu hỏi: 106066

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com