Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số và các bài toán liên quan

Chuyên đề này giúp học sinh giải các bài tập về hàm số và các bài toán liên quan.

Bài tập luyện

Câu 1:  Cho hàm số y=2x^{3}-3(m-1)x^{2}+m

Gọi I(3;1). Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có 2 điểm cực trị A, B sao cho 3 điểm I, A, B thẳng hàng

A. m=\frac{4}{3}

B. m=\frac{1}{2}

C. m=\frac{2}{3}

D. m=\frac{1}{4}

Câu 2: Cho hàm số y=\frac{2x+2}{x-2}

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

b. Tìm m để đường thẳng d: y = mx + 1 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt sao cho tiếp tuyến của (C) tại 2 điểm đó song song với nhau

A. m=\frac{1}{3}

B. m = \frac{1}{2}

C. m=\frac{2}{3}

D. m=\frac{3}{4}

Câu 3:

Cho hàm số y = x3  - 3x + 1, có đồ thị (C)

 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) (HS tự làm)

Tìm tọa độ điểm A thuộc đồ thị (C), biết rằng tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A cắt đồ thị tại B (khác điểm A) thỏa mãn xA + xB = 1 (trong đó xA, xB lần lượt là hoành độ các điểm A và B)

 

A. A(1;-3)

B. A(-1;-3)

C. A(-1;3)

D. A(1;3)

Câu 4: Cho hàm số y = x3 −6x2 +3(m+ 2)x+ 4m−5 có đồ thị (Cm), với m là tham số thực.

a)    Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m =1.

b)    Tìm m để trên (Cm) tồn tại đúng hai điểm có hoành độ lớn hơn 1 sao cho các tiếp tuyến tại mỗi điểm đó của (Cm) vuông góc với đường thẳng d : x + 2y +3 = 0. 

A.  m > \frac{8}{3}

B.  \frac{5}{3} < m < \frac{8}{3}

C.  m> 2

D.  m < \frac{8}{3}

Câu 5: Cho hàm số y =\frac{2x}{x-1} (1) 

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

b)  Tìm tọa độ hai điểm A,B phân biệt thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại các điểm A,B song song với nhau, đồng thời ba điểm O, A,B tạo thành tam giác vuông tại O (với O là gốc tọa độ). 

A. A(3;-3), B(-1;1)

B. A(-1;1), B(3;3) 

C. A(3;3), B(-1;1)

D. cả B và C

Câu 6: Cho hàm số y =\frac{1}{4} x4 −(m+1)x2 + 2m+1 có đồ thị (Cm), với m là tham số thực.

a)     Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m =1.

b)    Cho I(0;− \frac{5}{2}). Tìm m để (Cm) có điểm cực đại là A, hai điểm cực tiểu là B và C sao cho tứ giác ABIC là hình thoi. 

A.  m = \frac{1}{2}

B.  m = - \frac{1}{2}

C. m=1

D. m=-1

Câu 7: Cho hàm số y = x4 −2x2.

a)     Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b)    Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(1;−1).  

A. d: y= -1

B. d:y = -\frac{32}{27}x + \frac{5}{27}

C. d:y = -\frac{32}{27}x + 5

D. cả A và B

Câu 8: Cho hàm số y = x3 + 2mx2 +3(m-1)x + 2  (1), với m là tham số thực

1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m=0.

2, Tìm m để đường thẳng d: y=-x + 2 cắt đồ thị hàm số (1)  tại ba điểm phân biệt A(0;2), B, C sao cho diện tích tam giác OBC bằng 2√6 với O là gốc tọa độ. 

A. m=2

B.  m=4 

C.  m = -1

D. cả B và C

Câu 9: Cho hàm số y = f (x) =−x3   +3mx −2 với m là tham số thực.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m =1.

      2. Tìm các giá trị của m để bất phương trình f (x) ≤− \frac{1}{x^{3}} đúng với mọi x ≥1. 

 

A. m < \frac{2}{3}

B. m > \frac{2}{3}

C. m ≤ \frac{2}{3}

D. m = \frac{2}{3}

Câu 10: Cho hàm số y= X3\frac{3}{2}mx2 +m -1

a. Khảo sát hàm số khi .

b. Cho điểm, tìm giá trị m để đồ thị hàm số có CĐ, CT là hai điểm A, B sao  cho ∆IAB diện tích bằng 1. Trong đó I làm tâm đối xứng của đồ thị

A. m=1; m=2 ;m= \frac{3+\sqrt{17}}{2} ; m= \frac{3-\sqrt{17}}{2}

B. m=1, m=-2 

C. m= \frac{3+\sqrt{17}}{2} ; m= \frac{3-\sqrt{17}}{2}

D. m=1, m=2 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com