Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61:

Một đoàn xe chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 8 tấn. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc, biết rằng các xe chở khối lượng hàng bằng nhau.

Câu hỏi: 58639

Bài 62:

Cho phương trình x2 - 2mx - 1 = 0 (m là tham số)

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

Câu hỏi: 58636

Câu hỏi số 2:

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để  x12 + x22 - x1x2 = 7

Câu hỏi: 58637

Câu hỏi số 63:

Các số thực x, a, b, c thay đổi, thỏa mãn hệ: 

\left\{\begin{matrix} x+a+b+c=7 &(1)\\ x^{2}+a^{2}+b^{2}+c^{2}=13 & (2) \end{matrix}\right.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của  x.

Câu hỏi: 58630

Bài 64:

Cho phương trình:  x2 - 2 (m - 1)x - m - 3 = 0 (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình với m = -3

Câu hỏi: 58622

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm thoả mãn hệ thức:  x12 + x22 = 10

Câu hỏi: 58623

Câu hỏi số 3:

Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc giá trị của m.

Câu hỏi: 58624

Bài 65:

Cho phương trình bậc hai : (m - 1)x2 - 2mx + m + 1 = 0. 

Câu hỏi số 1:

Tìm m, biết phương trình có nghiệm x = 0.

Câu hỏi: 58225

Câu hỏi số 2:

Xác định giá trị của m để phương trình có tích 2 nghiệm bằng 5, từ đó hãy tính tổng 2 nghiệm của phương trình.

Câu hỏi: 58226

Bài 66:

Cho phương trình:   x2 + 2 (m + 1)x + m2 = 0.     (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình với m = 5

Câu hỏi: 58212

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt, trong  đó có 1 nghiệm bằng - 2.

Câu hỏi: 58213

Câu hỏi số 67:

Cho hàm số y = ax2, biết đồ thị hàm số đi qua điểm M (- 2 ; -12). Tìm a.

Câu hỏi: 58210

Bài 68:

Cho phương trình x2 - 6x + m = 0.

Câu hỏi số 1:

Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

Câu hỏi: 58201

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện x1 - x2 = 4.

Câu hỏi: 58202

Câu hỏi số 69:

Giải phương trình: 2x2 - 5x + 3 = 0

Câu hỏi: 58197

Câu hỏi số 70:

 Một xí nghiệp sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II  trong  thời gian 7 giờ. Mỗi giờ sản xuất được số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại.

Câu hỏi: 58059

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com