Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 \rightarrow  Fe2(SO4)3 + NO + H2SO4 + H2O.

Hệ số của HNO3 sau khi cân bằng (số nguyên tối giản) là:

Câu hỏi số 32:

Cho sơ đồ phản ứng:

Số phản ứng oxi hóa khử trong sơ đồ trên là

Câu hỏi số 33:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a). Sục H2S vào dung dịch nước clo.        

(b). Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím.

(c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2.        

(d). Thêm H2SO4 loãng vào nước Javen.

(e). Đốt H2S trong oxi không khí.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Câu hỏi số 34:

Loại phản ứng hoá học vô cơ nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử? 

Câu hỏi số 35:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

- Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.

- Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

- Sục H2S vào dung dịch CuCl2.

- Sục H2S vào dung dịch FeCl3.

- Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là   

Câu hỏi số 36:

Cho phản ứng:

Fe3O4  + H2SO4(đặc) \rightarrow ..................... + SO2 +..... 

Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất sản phẩm trong phản ứng sau là 

Câu hỏi số 37:

Cho phương trình hoá học: FexOy + HNO\rightarrow Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của HNO3 là: 

Câu hỏi số 38:

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo trật tự số oxi hoá của Oxi tăng dần? 

Câu hỏi số 39:

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

Câu hỏi số 40:

Nhiệt phân các chất sau trong bình kín không có oxi. (NH4)2CO3, Cu(NO3)2, NH4NO3, CuCO3,  NH4Cl, NH4NO2, Ca(HCO3)2, NH4HCO3, Fe(NO3)3. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com