Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

Câu hỏi số 32:

Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO

Câu hỏi số 33:

Cho các phản ứng: (a) Sn + HCl (loãng) → (b) FeS + H2SO4 (loãng) → (c) MnO2 + HCl (đặc) \overset{t^{0}}{\rightarrow} (d) Cu + H2SO4 (đặc) \overset{t^{0}}{\rightarrow} (e) Al + H2SO4 (loãng) → (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò chất oxi hoá là

Câu hỏi số 34:

Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là

Câu hỏi số 35:

Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

Câu hỏi số 36:

Cho các phương trình phản ứng: (a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3. (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O. (c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2. (d) AgNO3 + NaCl  → AgCl + NaNO3. Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 37:

Cho các phản ứng: NaH + H2O  → NaOH + H2  (1);    

NH4Cl + NaNH2  → NaCl  +  2NH3(2)

C2H4 + H2O  \overset{HgSO_{4},t^{0}}{\rightarrow} C2H5OH (3);  

C2H4 + H2\overset{Ni,t^{0}}{\rightarrow} C2H6 (4)

CH4 + 2O2  → CO2  + 2H2O  (5)

3C2H4  + 2KMnO4 + 4H2O  →   3 C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH (6) Số phản ứng oxi hóa - khử là:

Câu hỏi số 38:

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng. (b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng. (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4. (d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng. (e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 39:

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau: (a) 2C + Ca → CaC2.      (b) C + 2H2 → CH4 (c) C + CO2 → 2CO.        (d) 3C + 4Al → Al4C3 Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

Câu hỏi số 40:

Phản ứng nào sau đây Br2 đóng vai trò chất khử

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com