Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

Câu hỏi số 12:

Cứ 49,125 gam cao su Buna – S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích stiren và buta – 1,3 – đien trong loại cao su trên tương ứng là:

Câu hỏi số 13:

Cho cao su thiên nhiên tác dụng với HCl được cao su hyđroclo chứa 20,58% Clo về khối lượng. Trung bình một phân tử HCl tác dụng với bao nhiêu mắt xích cao su thiên nhiên

Câu hỏi số 14:

Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:    C2H4  →   C2H4Cl2 → C2H3Cl → PVC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%)  

Câu hỏi số 15:

Trong công nghiệp người ta điều chế PVC từ etilen theo sơ đồ sau:    Etilen \overset{Cl_{2}}{\rightarrow} 1,2-đicloetan \overset{500^{\circ}C}{\rightarrow} Vinyl clorua → PVC     Với hiệu suất các phản ứng tương ứng là 80%, 70% và 62,5%. Thể tích khí              etilen ( ở đktc ) cần lấy để có thể điều chế được 1 tấn PVC là

Câu hỏi số 16:

Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com