Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 31: Phát biểu nào sau đây về hệ sinh thái là đúng?

A. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.

B. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng

C. Trong hệ sinh thái, năng lượng được sử dụng lại, còn vật chất thì không

D. Trong hệ sinh thái, nhóm loài có sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dưững cao nhất

Câu 32: Trong một hệ sinh thái, các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là: A = 400 kg/ha; B = 500 kg/ha; c = 4000 kg/ha; D = 60 kg/ha; E = 5 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được sắp xếp từ thấp lên cao. Hệ sinh thái nào sau đây có thể xảy ra?

A. A \rightarrow\rightarrowC \rightarrow D 

B. E \rightarrowD \rightarrow A \rightarrow C

C. C \rightarrowA \rightarrow D \rightarrow E

D.\rightarrow\rightarrow\rightarrowB

Câu 33:

Ồ nhiễm không khí từ cuộc cách mạng công nghiệp đã làm đen vỏ cây Bạch dương ở Anh. Sự thay đổi này của môi trường sẽ gây ảnh hường như thế nào đối với các loài bướm đậu trên cây Bạch dương 

A. Tăng số lượng cá thể bướm có màu đen

B. Phân hóa khả năng sống sót 

C. Thay đổi tần số alen

D. Tất cả các điều trên

Câu 34: Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng hệ sinh thái?

(1)  Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp

(2)  Khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn tài nguyên tái sinh

(3)  Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.

(4)  Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí

(5)  Bảo vệ các loài thiên địch

(6)  Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, phá bỏ tất cả các hệ sinh thái nhân tạo

Phương án đúng là:

A.  (2), (3), (4), (6)

B.  (2), (3), (4), (5), (6)

C.  (1), (3), (4), (5), (6)

D. (1), (2), (3), (4), (5) 

Câu 35: Trong một hệ sinh thái,

A. Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng

B. Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng

C. Vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất, qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng

D. Vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất, qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng

Câu 36: Trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái đại dương, loài nào sau đây là thức ăn của mực?

A. Động vật phù du

B. Cá trích

C. Cá mập

D. Thực vật phù du

Câu 37: Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ:

A. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ khép kín cò hệ sinh thái tự nhiên là một hệ mở.

B. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

C. Do được con người bổ sung các loại sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên

D. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng.

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật?

A. Ở quần xã sinh vật dưới nước, tất cả các chuỗi thức ăn đều được khởi đầu từ sinh vật ă mùn bã hữu cơ.

B. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài là một mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn.

C. Cấu trúc của lưới thức ăn càg phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.

D. Độ đa dạng của quần xã sinh vật càng thấp thì lưới thức ăn trong quần  xã càg phức tạp

Câu 39: Xét các mối quan hệ sinh thái sau đây:

1. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

2. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

3. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

4. Dây tơ hống sống trên tán các cây trong rừng.

5. Loài kiến sống trên cây kiến.

Những mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia mối quan hệ đó là:

A. 3, 4, 5

B.  3, 5

C. 2, 3, 4

D. 1, 2, 3

Câu 40: KHí quyển nguyên thủy có các hợp chất:

A. CH4, NH3, H2O, CO2

B. CH2, CH3, O2, CH4

C. CH2, O2,N­2, CH4, C2H2, H2O

D. C2H2, O2,CH4, NH3

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com