Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 21: Một chuỗn thức ăn thường có ít mắt xích là do;

A. Quần xã có độ đa dạng thấp.

B. Các loài thân thuộc không ăn lẫn nhau.

C. Giữa các loài người mỗi quan hệ hỗ trợ còn có mỗi quan hệ cạnh tranh.

D. Tiêu hao năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn.

Câu 22: Mô tả nào dưới đây là nói về sự khuyếch đại sinh học?

A. Hiệu ứng nhà kích có tác động mạnh nhất ở các cực của Trái Đất.

B. Khi sử dụng thuốc trừ sâu DDT trong môi trường thì chất độc này sẽ phân bố đều ở các bậc dinh dưỡng.

C. Năng lượng ở thực vật được chuyển lên các bậc dinh dưỡng càng cao càng ít.

D. Vật ăn thít của các bậc dinh dưỡng trên cùng của lưới thức ăn bị ngộ độc nhiều nhất khi môi trường bị ô nhiễm chất độc.

Câu 23: Trong một hệ sinh thái trên đất liền , bậc dinh dưỡng nào có tổng sinh khố cao nhât?

A. Sinh vật sản xuất.

B. Động vật ăn thịt.

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

D. Sinh vật tiêu thụ bạc 2.

Câu 24: Cho lưỡi thức ăn trong hệ sinh thái rứng như sau:

Sinh vật tiểu thụ bậc cao nhất trong lưỡi thức ăn trên là:

A. Trăn.

B. Diều hâu.

C. Diều hâu , chim gõ kiến.

D. Trăn, diều hâu.

Câu 25: Trong một chuỗi thức ăn, biết sản lượng sơ cẩp tinh của sinh vật sản xuất là 12.106 kcal, hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 10%, của sinh         vật tiêu thụ bậc 2 là 15%. Số năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 2 tích tụ được là:

A. 15.105 

B. 12.105

C. 8.106    

D. 18.104

Câu 26: Một chuỗi thức ăn thường có ít mắt xích là do:

A. Quần xã có độ đa dạng thấp.

B. Các loài thân thuộc không ăn lẫn nhau.

C. Giữa các loài ngoài mối quan hệ hỗ trợ còn có mối quan hệ cạnh tranh

D. Tiêu hao năng lượng qua các bậc dinh dừỡng là rất lớn.

Câu 27: Mô tả nào nêu dưới đây là nói về sự khuyếch đại sinh học?

A. Hiệu ứng nhà kính có tác động mạnh nhất ở các cực của Trái đất.

B. Khi sử dụng thuốc trừ sâu DDT trong môi trường thì chất độc này sẽ phân bố đều ở các bậc dinh dưỡng.

C. Năng lượng ở thực vật được chuyến lên các bậc dinh dưỡng càng cao càng ít

D. Vật ăn thịt ở bậc dinh dưỡng trên cùng của lưới thức ăn ngộ độc nhiều nhất khi môi trường bị ô nhiễm chất độc.

Câu 28: Trong một hệ sinh thái trên đất liền, bậc dinh dưỡng nào có tổng sinh khối cao nhất?

A. Sinh vật sản xuất

B. Động vật ăn thực vật

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

D.   Sinh vật tiêu thụ bậc 2

Câu 29: Các loài cá ăn sinh vật nổi thường có cơ quan lọc thức ăn là bộ lược mang. Số que mang của mỗi bộ lược mang dặc trưng cho từng loại như sau: loài I- 55, loài II-77, loài III- 56 và loài IV- 44. Khi sống trong cùng 1 môi trường, cặp nào sau đây có hiện tượng cạnh tranh mạnh nhất?

A. II và III

B. I và III

C. I và II

D. II và IV

Câu 30: Xét các sinh vật sau:

1 nấm rơm

2. nấm linh chi

3. vi khuẩn hoại sinh

4. rêu bám trên cây

5. dương xỉ

Những sinh vật có chức năng tạo ra nguồn chất hữu cơ đầu tiên trong hệ sinh thái là:

A. 1,4 và 5

B. 2,3 và 5

C. 4 và 5

D. 1,2,4 và 5

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com