Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ vi mô đến vĩ mô

Chuyên đề này tóm tắt lý thuyết trong chương từ vi mô đến vĩ mô cung cấp thông tin cho chúng ta biết cấu tạo đơn giản từ những phần rất nhỏ đến không

Bài tập luyện

Câu 11: Đến thời điểm hiện tại thì trong vũ trụ có

A. 4 loại tương tác cơ bản.

B. 5 loại tương tác cơ bản.

C. 3 loại tương tác cơ bản.

D. 6 loại tương tác cơ bản.

Câu 12: So với tương tác hấp dẫn thì

A. tương tác yếu nhỏ hơn rất nhiều bậc.

B. tương tác yếu lớn hơn rất nhiều bậc.

C. tương tác yếu cùng bậc.

D. không so sánh độ lớn giữa tương tác yếu và tương tác hấp dẫn vì khác bản chất.

Câu 13: Các phôtôn luôn có

A. Spin bằng 1.  

B. Spin bằng1/2. 

C. Spin bằng phân số (1/2 , 3/2…)

D. Spin bằng 1, 2, 3, 4…

Câu 14: Thiên Hà của chúng ta (Ngân Hà) có cấu trúc dạng

A. xoắn ốc.

B. elipxôit.

C. hình trụ.

D. hình cầu.

Câu 15: Trong các hạt sơ cấp: pôzitron, prôtôn, phôtôn, nơtron; hạt có khối lượng nghỉ bằng 0 là

A. pôzitron.

B.  prôtôn.

C. nơtron

D. phôtôn.

Câu 16: Trong số các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời: Thuỷ tinh, Trái Đất, Thổ tinh, Mộc tinh; hành tinh xa Mặt Trời nhất là

A. Mộc tinh.

B. Thuỷ tinh.

C. Thổ tinh.

D. Trái Đất. 

Câu 17: Nơtron có đặc điểm

A. là hạt không mang điện nhưng momen từ khác không.

B. là hạt không mang điện và momen từ bằng không.

C. là hạt mang điện và momen từ khác không.

D. là hạt mang điện nhưng momen từ bằng không.

Câu 18: Nơtrinô được xếp vào nhóm hạt

A. Lepton.  

B. Hađrôn.  

C. Barion.  

D. Photon.

Câu 19: Pôzitron là phản hạt của

A. proton

B. nơron  

C. nơtrinô  

D. êlectron

Câu 20: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là: 

A. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh. 

B.  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh. 

C. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổtinh, Kim tinh, Mộc tinh. 

D. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com