Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21: Thông hiểu

Cho điểm M(4, 1), hai điểm A(a, 0), B(0, b) với a,b >0 sao cho A, B, M thẳng hàng. Xác định tọa độ của A, B sao cho:

a. Diện tích igtriangleup OAB nhỏ nhất.

b. OA + OB nhỏ nhất.

c. frac{1}{OA^{2}} + frac{1}{OB^{2}} nhỏ nhất.

A(6, 0); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

A(6, 0); B(3, 0).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

A(6, 0); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(17, 0).

A(0, 6); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

Câu hỏi: 106130

Câu hỏi số 22: Thông hiểu

Cho ba điểm A(1, 1); B(3, 3); C(2, 0).

a. Tính diện tích igtriangleup ABC.

b. Hãy tìm tất cả các điểm M trên trục Ox sao cho góc AMB nhỏ nhất.

Câu hỏi: 106127

Câu hỏi số 23: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC, biết A(-1, 3), B(2, 4), C(0, 1). Tìm tọa độ:

a. Trọng tâm G của igtriangleup ABC.

b. Vectơ trung tuyến underset{AA_{1}}{
ightarrow} .

c. Tâm I của đường tròn ngoại tiếp igtriangleup ABC.

d. Điểm D, sao cho ABCD là hình bình hành.

Câu hỏi: 106125

Câu hỏi số 24: Vận dụng

Cho bốn điểm A(1, 1), B(2, -1), C(4, 3) và D(16, 3). Hãy biểu diễn vectơ underset{AD}{
ightarrow} theo các vectơ underset{AB}{
ightarrow} , underset{AC}{
ightarrow}.

Câu hỏi: 106124

Câu hỏi số 25: Vận dụng

Cho hai điểm A(-1, 1), B(1, 3).

a. Xác định tọa độ của các vectơ underset{AB}{
ightarrow} , underset{BA}{
ightarrow}.

b. Tìm tọa độ điểm M sao cho underset{BM}{
ightarrow} (3,0).

M(4, 3)

M(4, 3)

M(3, 4)

M(4, -3)

Câu hỏi: 106123

Câu hỏi số 26: Vận dụng

Xác định tọa độ của vectơ underset{c}{
ightarrow} từ đó suy ra độ dài vectơ underset{c}{
ightarrow}, biết:

underset{c}{
ightarrow} = underset{a}{
ightarrow} + 3underset{b}{
ightarrow}, với underset{a}{
ightarrow}(2,-1), underset{b}{
ightarrow}(3,4).

Câu hỏi: 106122

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com