Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 11: Trong quá trình pin điện hoá Zn - Ag hoạt động, ta nhận thấy 

A. khối lượng của điện cực Zn tăng lên. 

B. nồng độ của ion Zn2+  trong dung dịch tăng

C. nồng độ của ion Ag+  trong dung dịch tăng. 

D. khối lượng của điện cực Ag giảm. 

Câu 12: Dãy ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là:

A. Fe3+,  Cu2+,Ag+, Fe2+, H

B. Fe3+,  Ag+,Cu2+, H+, Fe2+ 

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+

D. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, H

Câu 13: Hòa tan một oxit kim loại M hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Tên kim loại M là 

A. Ba

B. Mg

C. Cu

D. Ca

Câu 14: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là 

A. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl −   

B. Ở catot đều xảy ra sự khử. 

C. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện

D. Đều sinh ra Cu ở cực âm

Câu 15: Dãy nào sau đây gồm các kim loại thường được sản xuất bằng phương pháp thủy luyện 

A. Fe,Cu,Pb,Zn

B. Pb,Fe,Ag,Cu

C. Cu,Ag,Hg,Au

D. Al,Fe,Pb,Hg

Câu 16:

Để bảo vệ thép, người ta tiến hành tráng lên bề mặt thép một tấm mỏng thiếc. Hãy cho biết phương pháp chống ăn mòn kim loại trên thuộc vào phương pháp nào sau đây?

A. phương pháp tạo hợp kim không gỉ

B. phương pháp điện hóa

C. phương pháp cách ly.

D. phương pháp dùng chất kìm hãm

Câu 17: Điện phân dung dịch NaCl (dùng điện cực trơ và có màng ngăn xốp) thì:

A. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

B. ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Na" và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl-

C. ở cực âm xảy ra quá trình khử nước và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

D. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa nước và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl-

Câu 18: Nếu vật làm bàng hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn 

A. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

B. kẽm đóng vai trò catot và bị ọxi hóa.

C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa.

D. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

Câu 19: Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch chi chứa một chất tan và có pH = 12. Chứng tỏ:

A. chỉ có HCl bị điện phân

B. HCl và KCl đều bị điện phân hêt

C. chi có KCl bị điện phân

D. HCl bị điện phân hết, KCl bị điện phân một phân

Câu 20: Điện phân dung dịch NaCl (dùng điện cực trơ và có màng ngăn xốp) thì

A. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

B. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl-

C. ở cực âm xảy ra quá trình khử nước và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

D. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa nước và ở cực dương xảy ra quá trình oxi khử Cl-

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com