Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 21: Vật làm bằng hợp kim Zn-Cu trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hoà tan O2) đã xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá. Tại anot xảy ra quá trình

A. Khử Oxi

B. Khử Zn 

C. Ôxi hoá Cu

D. Ôxi hoá Zn

Câu 22:

Hoà tan 1,35 gam M trong dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít hôn hợp khí gôm NO và NO2 (đlctc) có tỉ khối so với H2 bằng 21. Tìm kim loại M

A. Fe

B. Cu

C. Ag

D. Al

Câu 23: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử

B.  Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử. 

C. Ăn mòn hóa học làm phát sinh dòng điện

D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại

Câu 24: Biết E0 pin (Ni-Ag) = 1,06V và E0 Ni2+/Ni = -0,26V. Thế điện cực chuẩn của cặp E0 Ag+/Ag là 

A. 0,85 (V).

B. 0,76 (V).

C. 1,32 (V).

D. 0,8 (V).

Câu 25: Chất rắn X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y chỉ chứa 1 muối, axit dư và sinh ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Dãy các chất nào sau đây phù hợp với X? 

A. CuFeS2; Fe3O4; FeO

B. Cu; CuO; Fe(OH)2.

C. Fe; Cu2O; Fe3O4.

D. FeCO3; Fe(OH)2; Fe(OH)3

Câu 26: Hai kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội?    

A. Al, Fe

B. Cu, Ag

C. Zn, Al

D. Mg, Fe.

Câu 27: Dãy gồm các kim loại tác dụng nhiều được với hơi nước khi nung nóng là: 

A. Ca, Zn, Mg, Ag.

B. Mg, Be, Sn, K.

C. Pb, Sn, Al, Zn.

D. Zn, Fe, Ba, Na

Câu 28: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là 

A. Zn, Fe, Ni, Na

B. Cu, Zn, Mg, Ag

C. Pb, Sn, Al, Ag.

D. Cu, Fe, Ag, Sn.

Câu 29: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế theo phương pháp nhiệt luyện (bằng chất khử CO) từ oxit kim loại tương ứng là: 

A. Fe, Ni

B. Al, Cu

C. Ca, Cu

D. Mg, Fe

Câu 30: Cho một miếng Fe vào cốc đựng H2SO4 loãng. Bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau: 

A. HgSO4

B. Na2SO4

C. Al2(SO4)3

D. MgSO4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com