Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 21:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 42461

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 42462

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 42463

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 42464

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 42465

Bài 22:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 42261

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 42262

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 42263

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 42264

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 42265

Bài 23:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 42110

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 42111

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 42112

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 42113

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 42114

Bài 24:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41993

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41994

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41995

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41996

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 41997

Bài 25:

Sound:

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41696

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41697

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41698

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41699

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 41700

Bài 26:

Sound:

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41645

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41646

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41647

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41648

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 41649

Bài 27:

Find out a word that has a different pronunciation from others. ( 1pt )

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41553

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41554

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41555

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41556

Bài 28:

Chọn từ có phần gạch chân  (A, B, C hoặc D ) được phát âm khác với những từ còn lại. (1đ)

 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41429

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41430

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41431

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41432

Bài 29:

Mark   the   letter   A,   B,   C,   or   D   on   your   answer   sheet to   indicate   the   word  whose   underlined   part   is pronounced differently from that of the rest in eac h of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 36733

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 36734

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 36735

Bài 30:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to find the word with the stress pattern different from  that of the other three words in each question

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com