Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu 11: Xét hai phép lai đơn gen giữa 2 bố mẹ thuần chủng dưới đây:

Bố quả đỏ x mẹ quả vàng: F1 thu được 100% quả đỏ.

Bố quả vàng x mẹ quả đỏ: Fthu được 100% quả đỏ.

Điều này chứng tỏ:

A. Gen quy định mày sắc quả nằm trên NST giới tính X.

B. Gen quy định mày sắc quả nằm trên NST Y.

C. Tính trạng do gen nằm ngoài tế bào chất quy định.

D. Tính trạng do gen nằm trên NST thường.

Câu 12: Trong nghiên cứu của Menden, khi đem lai cơ thể bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản. Các con lai:

A. Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

B. Biểu hiện các kiểu hình giống bố.

C. Biểu hiện kiểu hình giống bố hoặc mẹ.

D. Biểu hiện kiểu hình giống mẹ.

Câu 13: Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a:  mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên NST thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con mắt lồi, màu trắng là:

A. 65.

B. 130.

C. 195.

D. 260.

Câu 14: Các tính trạng duy truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở: 

A. Định luật phân li độc lập.

B. Quy luật liên kết gen và quy luật phân tính.

C. Quy luật liên kết gen và quy luật phân li độc lập.

D. Quy luật liên kết gen và quy luật hoán vị gen.

Câu 15: Tỉ lệ kiểu hình không xuất hiện ở con lai từ phép lai 2 cặp tính trạng di truyền độc lập là:

A. 6,25%: 6,25%: 12,5%: 18,75%: 18,75%: 37,5%.

B. 12,5%: 12,5%: 37,5%: 37,5%.

C. 25%: 25%: 25%: 25%.

D. 7,5%: 7,5%: 42,5%: 42,5%.

Câu 16: Nếu thuần chủng về 2 cặp gen tương phản phân li độc lập thì tỉ lệ của các cá thể đồng hợp thu được ở F2 là:

A. 12,5%.

B. 18,75%.

C. 25%.

D. 37,5%.

Câu 17: Cho cặp P thuần chủng về các cặp gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn từ các cây F1 với nhau, thu được F2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lý thuyết, hãy cho biết số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là bao nhiêu?

A. 150 cây.

B. 300 cây.

C. 450 cây.

D. 600 cây.

Câu 18: Giống nhau giữa các quy luật di truyền của Menden là:

A. Đều được phát hiện dựa trên cơ sở các gen phân li độc lập.

B. Kiểu tác động giữa các alen thuộc cùng 1 gen.

C. Nếu bố mẹ thuần chủng về n cặp gen tương phản thì con lai F1 đều có tỉ lệ kiểu hình là triển khai của biểu thức (3+1)n.

D. Khi F1 là di hợp lai với nhau thì F2 có tỉ lệ phân li về kieur gen bằng 1:2:1.

Câu 19: Cá chép không vẩy có KG Aa, cá chép có vẩy là aa, KG AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai 2 cá chép không vẩy thì tỉ lệ KH ở đời con là:

A. 1 cá chép không vẩy: 3 cá chép có vẩy.

B. 3 cá chép không vẩy: 1 cá chép có vẩy.

C. 2 cá chép không vẩy: 1 cá chép có vẩy.

D. 1 cá chép không vẩy: 2 cá chép có vẩy.

Câu 20: Ở một loài thực vật, A- quả chín sớm, a- quả chín muộn. Đem lai giữa các dạng cây tứ bội với nhau được F1. Muốn ngay Fchỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình thì có bao nhiêu phép lai cho kết quả trên?

A. 10.

B. 5.

C. 9.

D. 4.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com