Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho mạch điện gồm biến trở R, một tụ điện có điện dung \frac{50}{\pi } μF và một cuộn cảm có độ tự cảm \frac{1}{\pi } H ( theo thứ tự đó ) mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U luôn ổn định thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và C không phụ thuộc vào giá trị của R. Tần số của điện áp U bằng: 

Câu hỏi số 32:

Hai cuộn dây không thuần cảm ( R1, L1 ) và ( R2, L2 ) mắc nối tiếp vào mạch điện xoay chiều. Tìm mối liên hệ giữa R1, L1, R2, L2 để tổng trở của đoạn mạch bằng tổng trở của hai cuộn dây? 

Câu hỏi số 33:

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích:

Câu hỏi số 34:

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có tần số f thay đổi ( cuộn dây thuần cảm ). Khi f = f1 = 50 Hz thì UC = UCmax, khi f = f2 = 200 Hz thì UL = ULmax. Giá trị của tần số để công suất tiêu thụ trong mạch điện cực đại là:

Câu hỏi số 35:

Đặt một điện áp xoay chiều có dạng u = U\sqrt{2} cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp R thay đổi được và ω2\frac{1}{LC}  . Khi hệ số công suất của mạch đang bằng \frac{\sqrt{2}}{2} nếu R tăng thì:

Câu hỏi số 36:

Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U\sqrt{2} cos ωt. Mạch chỉ có L thay đổi được khi L thay đổi từ L = L1 = \frac{1}{\omega ^{2}C} đến L = L2 = \frac{1+\omega ^{2}C^{2}R^{2}}{\omega ^{2}C} thì:

Câu hỏi số 37:

Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được, ở tần số f1 = 60 Hz, hệ số công suất đạt cực đại cos\varphi = 1. Ở tần số f2 = 120 Hz hệ số công suất nhận giá trị cos\varphi = 0,707. Ở tần số f3 = 90 Hz hệ số cống suất của mạch bằng:

Câu hỏi số 38:

Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L, C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm 2r = ZL, đoạn MB có tụ điện dung C có thể thay đổi được. Đặt hai đầu mạch vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uocos ωt (V), Uo và ω không đổi. Thay đổi C = Co, công suất đạt giá trị cực đại, khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB, công suất toàn mạch giảm bớt một nửa, tiếp tục mắc thêm đoạn C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Giá trị C2 là:

Câu hỏi số 39:

Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 (V) xuống U2 = 110 (V) với lõi không phân nhánh. Xem máy biến áp là lý tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 Vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử với máy điện áp U1 = 220V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121V. Số vòng dây bị quấn ngược là:

Câu hỏi số 40:

Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250\sqrt{2} cos100 π t (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u một góc bằng 60o. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ đoạn mạch X là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com