Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 41: Chọn phát biểu đúng:

A. Roto của động cơ không đồng bộ bap ha quay với tốc độ của từ trường quay.

B. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào mô-men cản.

C. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.

D. Vecto cảm ứng từ của từ trường quay trong long stao của động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi cả hướng lẫn trị số.

Câu 42: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R = 100\sqrt{3} Ω; điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng u = U\sqrt{2} cos100 π t, mạch có L biến đổi được. Khi L = \frac{2}{\pi } (H) thì ULC = \frac{U}{2} và mạch có tính dung kháng. Để ULC = 0 thì độ tự cảm có giá trị bằng:

A. \frac{1}{\pi } H

B. \frac{4}{\pi } H

C. \frac{1}{3\pi } H 

D. \frac{3}{\pi } H

Câu 43: Một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L. Điều chỉnh f đến giá trị f1 hoặc f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm có giá trị bằng nhau. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì phải điều chỉnh tần sô f tới giá trị: 

A. f2 = 2( f12 + f 22

B. f2 = \frac{(f_{1}^{2}+f_{2}^{2})}{2}

C. \frac{2}{f^{2}} = \frac{1}{f_{1}^{2}} + \frac{1}{f_{2}^{2}}

D. \frac{1}{2f^{2}} =  \frac{1}{f_{1}^{2}} + \frac{1}{f_{2}^{2}}

Câu 44: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, mạch có C biến đổi được; điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng u = 220\sqrt{2} cos100 π t (V). Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu nó cực đại, khi đó thấy điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch lệch pha so với dòng điện tức thời trong mạch một góc là \frac{\pi }{3}. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ là: 

A. 220 V

B. 110 V

C. \frac{440}{\sqrt{3}} V 

D. 220\sqrt{3} V 

Câu 45: Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 30 Ω, điện trở thuần 5 Ω và một tụ điện có dung kháng 40 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là 200 V. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất

A. 11,2 Ω. 

B. 10 Ω. 

C. 5 Ω.

D. 0 Ω.

Câu 46: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

A. 20 V.  

B. 10 V.  

C. 10√2 V.  

D. 20√2 V.

Câu 47: Điện áp hiệu dụng hai đầu một đoạn mạch RLC là U = 100 V. Khi cường độ hiệu dung trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P = 50 W. Giữ cố định U, R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng

A. 100√2 W. 

B. 200 W. 

C. 400 W.  

D. 100 W.

Câu 48: Cho mach điện gồm một cuộn dây có điện trở 40Ω và độ tự cảm 0,8 H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = 100√10cos(100t) V. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là

A. 1250 W.

B. 250 W. 

C. 5000 W.  

D. 1000 W.

Câu 49: Chọn phát biểu đúng?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó.

B. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

C. Dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch điện xoay chiều luôn lệch pha nhau.

D. Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị bằng giá trị trung bình của cường độ dòng điện trong một chu kỳ.

Câu 50: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là U; nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 2U. Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là

A. 50 V. 

B. 60 V. 

C. 100 V.  

D. 120 V.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com