Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình giải tích trong không gian

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;-1)B(2;3;-1),C(1;3;1) và đường thẳng d :\frac{x}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-3}{-2}      . Viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua trực tâm của tam giác ABC, nằm trong mặt phẳng (ABC) và vuông góc với đường thẳng d. 

n

Câu hỏi số 12:

Trong không gian Oxyz cho (P): x -2y +2z + 3 = 0 , đường thẳng d1\frac{x-3}{2}=\frac{y+4}{-3}=\frac{z-2}{2} ,d2: \frac{x-3}{6}=\frac{y-6}{4}=\frac{z}{-5}

. Tìm  M ∊ d1 ;      N\epsilon d_{2}     sao cho MN song song với (P) và khoảng cách từ MN đến (P)  bằng 2.

Câu hỏi số 13:

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 -8x-4y+11 = 0  và hai điểm M(1;1;1);N(2;-1;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm M, N đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu hỏi số 14:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng ∆1 \frac{x-2}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{3} ;  ∆2 : \frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{1} và mặt phẳng

(P):x +2y -z = 0 . Tìm tọa độ điểm A thuộc đường thẳng ∆và tọa độ điểm B thuộc đường thẳng ∆2 sao cho đường thẳng AB song song với mặt phẳng (P)và độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất.

 

Câu hỏi số 15:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(0;2;2),B(-1;3;-2) và đường thẳng ∆ : \frac{x-2}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}  Biết đường thẳng ∆2 đi qua điểm B , vuông góc với đường thẳng ∆1  và khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng ∆12 lớn nhất. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆1 và ∆2.

 

Câu hỏi số 16:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S: (x-1)2 + (y+2)2 + z2 =5 và đường thẳng d: \left\{\begin{matrix} x=-1-t\\ y=-1+3t\\ z=0 \end{matrix}\right..  Viết phương trình mặt phẳng P chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu S theo một đường tròn có chu vi bằng 4π

Câu hỏi số 17:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{3} và mặt phẳng P :2x + y - 2z + 3 =  0 cắt nhau tại I . Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho 2 điểm I,M và hình chiếu của M trên P là 3 đỉnh của một tam giác có diện tích bằng \frac{\sqrt{13}}{2}

Câu hỏi số 18:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng ∆1: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3} , ∆2 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1} và mặt phẳng (P) : x + 2y – z = 0. Tìm tọa độ điểm A thuộc đường thẳng ∆1 và tọa độ điểm B thuộc đường thẳng ∆2 sao cho đường thẳng AB song song với mp(P) và độ dài đoạn AB nhỏ nhất

Câu hỏi số 19:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng  A(0;2;2), B(-1;3;-2)  và đường thẳng ∆1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}  .Biết đường thẳng ∆2 đi qua điểm B, vuông góc với ∆1 và khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng ∆2 lớn nhất. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆1 và ∆2

Câu hỏi số 20:

Trong không gian với hệ trục Oxyz cho điểm A(1; 1; 2), M(1; 1; 0). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc mặt phẳng (Oyz), biết (S) đi qua các điểm A, M và gốc tọa độ. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com