Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình giải tích trong không gian

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng

d1\frac{x+4}{1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+7}{1} và d2\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-2} .

Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M(-1; 2; 0), ⊥ d1 và tạo với d2 góc 600

Câu hỏi số 42:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng

d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}, mặt phẳng (P): x – y + z – 1 = 0.

Gọi A là giao điểm của d và (P), M là điểm thuộc d sao cho MA = √6. Tính khoảng cách từ M tới (P).

Câu hỏi số 43:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 2 điểm A(3; 5; 4), B(3; 1; 4). Tìm tọa độ điểm C thuộc mặt phẳng (P): x – y – z – 1 = 0 sao cho tam giác ABC cân tại C và có diện tích bằng 2√17 .

Câu hỏi số 44:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 1; 0), mặt phẳng (P): 2x - 3y + z - 1 = 0 và đường thẳng d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{2}. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A vuông góc với (P) và cắt d tại B sao cho AB = √2

Câu hỏi số 45:

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; 0; 0), B(0; 2; 0). Tìm tọa độ điểm C thuộc trục Oz sao cho tam giác ABC là tam giác đều và viết phương trình mặt cầu (S) có tâm O tiếp xúc với ba cạnh của tam giác ABC.

Câu hỏi số 46:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm trên Ox điểm cách đều đường thẳng

d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{2} và mặt phẳng (P): 2x - y - 2z = 0 .

Câu hỏi số 47:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} =  \frac{z+1}{-1}và hai điểm A(1; 2; -1), B(3; -1; -5). Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và cắt ∆ sao cho khoảng cách từ B đến đường thẳng d là lớn nhất.

Câu hỏi số 48:

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y - 2z + 3 = 0 và 2 đường thẳng d1\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}; d2\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{1} . Viết phương trình đường thẳng ∆ song song với mặt phẳng (P) và cắt d1; d2 tại 2 điểm A, B sao cho độ dài AB= \sqrt{35}

Câu hỏi số 49:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-4; 5; 3) và 2 đường thẳng d_{1}:\left\{\begin{matrix} x=-1+3t\\ y=-3-2t\\ z=2-t \end{matrix}\right. và d_{2}:\left\{\begin{matrix} x=2+2t'\\ y=-1+3t'\\ z=1-5t' \end{matrix}\right.. Viết phương trình đường thẳng ∆  đi qua A và cắt cả d1, d2.

Câu hỏi số 50:

Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y + z - 1 = 0 và đường thẳng (d) là giao tuyến của hai mặt phẳng (Q): 2x - y - 2 = 0 và (R): y + 2z + 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng (∆) đi qua giao điểm A của (d) và (P); (∆ ) nằm trong (P) và góc tạo bởi hai đường thẳng (∆ ) và (d) bằng 450.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com