Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 11: Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do quyết định? 

A. Tính dẫn điện

B. Khối lượng riêng

C. Ánh kim

D. Tính dẫn nhiệt. 

Câu 12: Cặp dung dịch nào sau đây đều có pH nhỏ hơn 7? 

A. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaHSO4

B. Dung dịch NH3 và dung dịch NH4Cl

C. Dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3

D. Dung dịch AlCl3 và dung dịch NaHSO4

Câu 13: Trong y học,hợp chất nào sau đây của natri được dùng làm thuốc trị bệnh dạ dày 

A. Na2SO4

B. NaHCO3

C. Na2CO3

D. NaI

Câu 14: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? 

A. Sục khí CO2 vào dung dịch NaClO.

B. Cho kim loại Be vào H2O

C. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4

D. Cho kim loại Al vào dung dịch HNO3 loãng, nguội

Câu 15:

Hiđrocacbon X có công thức: (CH3)3C-CH(C2H5)-CH2-CH(CH3)2. Tên gọi của X theo danh pháp Quốc tế (IUPAC) là

A. 5-metyl-3-isopropylhexan

B. 3-êtyl-2,2,5-trimetylhexan

C. 2-metyl-4-isopropylhexan

D. 4-êtyl-2,5,5-trimetylhexan

Câu 16: Công thức phân tử của metylmetacrylat là 

A. C4H8O2.

B. C5H10O2.

C. C4H6O2.

D. C5H8O2.

Câu 17: Số liên kết đơn trong phân tử metyl oleat là

A. 56

B. 52

C. 54

D. 58

Câu 18: Chất trong phân tử vừa chứa liên kết cộng hóa trị vừa chứa liên kết ion là 

A. CO2

B. MgCl2

C. HNO3

D. NH4Cl

Câu 19: Chất làm đổi màu được giấy quỳ ẩm là: 

A. phenol

B. Anilin

C. Đimetyl amin

D. Glyxin

Câu 20: Cho các phát biểu sau:

(a)Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b)Các kim loại Mg,  K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c)Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d)Khi cho Al vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là 

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com